Różne starcia zbrojne sprzed lat

798px-Lamia_Panorama1W IV wieku przed naszą erą Grecja prowadziła bitwę z Macedończykami pod Lamią. Było to starcie zbrojne podczas wojny lamijskiej. Walka ta zakończyła się zwycięstwem dla Greków, którymi dowodził Antypilos. Dowódzca Macedończyków zginął podczas walki.

Inną bitwą Greków było starcie zbrojne pod Mantineją. Walka ta miała miejsce w V wieku przed naszą erą w trakcie trwania drugiej wojny peloponeskiej. Podczas już trwających kilkunastu lat walk, Argos, Maniteja oraz Eleja zawarły porozumienie pokojowe z Atenami. Z kolei Korynt tego nie zrobił i cały czas dochodziło do spięć. W wyniku tego doszło do bitwy pod Maniteją, gdzie spotkały się połączone siły Aten, Argos i Mantynei z wojskami Sparty, Tegei i Arkadów. Całe starcie zbrojne zakończyło się wygraną Spartan. Takie zakończenie spraw zmusiło Argos oraz Mantyneę do zerwania sojuszu z Atenami. Podpisali oni 50 – letni układ pokojowy ze Spartą.

Kolejną bitwą była bitwa pod Maratonem. Była to najważniejsza bitwa pierwszej wielkiej inwazji perskiej na Grecję. Bitwa ta miała miejsce w V wieku przed naszą erą. Przyczyną walki był upadek powstania jońskiego. Wówczas król Persji Dariusz I postanowił podbić Grecję. To miała być kara dla Grecji za to, że opowiedziała się po stronie powstańców. Wszystkie próby podbicia Grecji jednak zakończyły się dla Persji klęską. Persowie ponieśli klęskę zarówno w Tracji, jak i na morzu. Kampania perska spotkała się z niezwyciężonymi wówczas oddziałami Greków. Dowództwo armii ateńskiej objęli stratedzy. Po uderzeniu Aten, Persowie rzucili się do ucieczki zostawiając swoich poległych.

Źródło zdjęć: 1

Grecja i jej bitwy

395px-Pericles_Pio-Clementino_Inv269_n2Wczasach starożytnych Grecja rozegrała wiele bitew. Były to walki zarówno wygrane, jak i opłakane porażką. Podczas wojny Aten z Samos odbyła się między innymi znacząca bitwa morska pod Samos. Miała ona miejsce mniej więcej w połowie V wieku przed naszą erą. Ateny w tym okresie cieszyły się pokojem i mogły zająć się własnymi sprawami. Jednakże wybuchł spór Związku Morskiego pomiędzy Miletem oraz Samos. Ateny pod dowództwem Peryklesa zaproponowały pośrednictwo w sporze, jednakże Samijczycy wystąpili ze związku. W odwecie na ten fakt Perykles uderzył na Samos i zarządził tam swoje kary. Nie podobało się to Samijczykom i doszło do buntu. Wówczas doszło do starcia zbrojnego na morzu, które skończyło się wygraną dla Aten. Oblężenie miasta trwało jeszcze kilka miesięcy, ale w konsekwencji to Ateńczycy zajęli Samos.

Podczas innej wojny – wojny korynckiej, miała miejsce bitwa pod Kremaste. Odbyła się ona w IV wieku przed naszą erą. Było to starcie zbrojne pomiędzy Atenami a Spartą. Wygrana Ateńczyków spowodowała odzyskanie kontroli nad Hellespontem. Wygrana Aten była przesądzona już zaraz po tym, jak wojska spartańskie wpadły w pułapkę zastawioną przez Ateńczyków.

Inna bitwa miała miejsce podczas II wojny peloponeskiej. Była to bitwa morska pod Kyzikos. Odbyła się w V wieku przed naszą erą i również była wygrana dla Aten. Była to walka pomiędzy Atenami a Spartą. W IV wieku przed naszą erą miała miejsce także bitwa pod Mantineją. Do tego starcia zbrojnego doszło w wyniku walk Teb z Atenami i Spartą. Walka ta zakończyła się pokojem. Ateny nie straciły swojego imperium.

Źródło zdjęć: 1

Bitwy i ich konsekwencje

SfakteriaGrecja w swoich starożytnych dziejach stoczyła wiele bitew. Nie tylko Grecja prowadziła szereg kolonizacji atrakcyjnych terenów, ale i sama była celem podbojów. Różnorodne starożytne walki kończyły się na różne sposoby. Jedną z nich była Sfakteria, która miała miejsce podczas drugiej wojny peloponeskiej w V wieku przed naszą erą. Było to działanie zaczepne w regionie Peloponezu, którego celem było zapobiegnięcie najazdów lacedemońskich. W konsekwencji walki Ateńczycy umocnili swoją pozycję na Pylos, a Spartanie poddali się.

Inną bitwą w V wieku przed naszą erą było starcie zbrojne pod Platejami. Walka ta odbywała się podczas drugiej wojny perskiej.  Przyczyną były wojska perskie pozostające w Grecji po bitwie pod Salaminą. Persowie próbowali wywabić Greków na równiny, lecz to im się nie udało. Stąd też wódz perski udał się pod Plateje, gdzie doszło do wojny grecko – perskiej. Bitwa ta zakończyła się wygraną dla Greków. Wojska perskie zostały rozbite zarówno w regionie centralnej Grecji, jak i na morzu, gdzie odbyła się bitwa u wybrzeży Jonii, pod Mykale. Ta sytuacja doprowadziła do zaniechania kolejnych podbojów Grecji przez Persów. Wkrótce doszło do zawarcia pokoju w Suzie. Był to pokój Kalliasa.

Przewagą Greków było odpowiednia lokalizacja wojsk, które znajdowały się przy źródłach wody. Wódz perski miał problemy z zaopatrzeniem. Pierwszego ataku dokonali Persowie. Wówczas Grecy uderzyli ciężkim sprzętem. Ponadto na frontach znajdowali się doświadczeni żołnierze. Wygraną Grecji zapewniła także odpowiednia taktyka wojenna. Persowie zakończyli walkę ucieczką.

Źródło zdjęć: 1

Bitwy i walki starożytnych Greków

800px-Naxos6Grecja to kraj o bogatej antycznej historii, co zauważalne jest nie tylko w architekturze, którą można podziwiać do dziś, ale i w zapiskach kronikarskich. Grecja za czasów starożytnych prowadziła wiele walk. Jedną z nich była bitwa morska pod Naksos. Walka ta miała miejsce w IV wieku przed naszą erą i odbyła się pomiędzy flotą spartańską a Ateńskim Związkiem Morskim. Przyczyną bitwy była chęć odzyskania przez Spartan przewagi morskiej. Ponadto celem walki było także rozbicie koalicji antyspartańskiej. Istotą było odblokowanie miasta Naksos. Początkowo przewagę objęli Spartanie, lecz w konsekwencji tryumfowali Ateńczycy. Zwycięstwo to umocniło Ateny, a osłabiło pozycję Spartan.

Inną bitwa była bitwa Olpe, która rozegrała się podczas wojny peloponeskiej w V wieku przed naszą erą. Przyczyną walki było niespodziewane zaatakowanie Argos Amfilochijskiego przez Ambrakiotów. Zdobyli oni twierdzę Olpe. W konsekwencji Amprakioci oraz Akaranańczycy zawarli pokój. W pokojowym traktacie obydwa ludy miały zakończyć angażowanie się w walki Grecji.

Innym starciem zbrojnym była bitwa pod Famagustą. Miało ono miejsce podczas wojny grecko – perskiej w połowie V wieku przed naszą erą. podczas tej walki, bitwy toczyły się zarówno na lądzie, jak i na morzu. Wszystkie bitwy wygrali Grecy. Rozbili oni perskie wojska lądowe, jak i flotę fenicką. Liczne Bitwy starożytnej Grecji zapisały się na stałe w historii nie tylko całego kraju, ale i Europy. Nie wszystkie walki były zwycięskie dla Greków.

Źródło zdjęć: 1

Bitwy starożytne na terenie Grecji

Gulf_of_CorinthNa terenie starożytnej Grecji odbyło się wiele znanych bitew. Były to zarówno lądowe, jak i morskie walki.  Jedną z nich była bitwa morska koło przylądka Rhion. Starcie zbrojne miało miejsce podczas drugiej wojny peloponeskiej w V wieku przed naszą erą. Walka odbyła się pomiędzy Peloponezyjczykami a Ateńczykami. Peloponezyjczycy chcieli uniknąć bitwy, lecz po napotkaniu Ateńczyków ustawili się w szyku obronnym. Ateńczycy okrążyli peloponeskie okręty i czekali na sprzyjający im wiatr, który wkrótce zawiał. Kiedy wiatr zamieszał okrętami peloponeskimi, Ateńczycy przystąpili do ataku.

Inną bitwą o charakterze lądowo ? morskim była bitwa na Chios. Miała ona miejsce podczas wojny Aten ze sprzymierzeńcami w IV wieku przed naszą erą. Ateny walczyły z Chios, Rodos, Kos oraz Bizancjum i Persami. Przyczyną bitwy była chęć wymuszenia posłuszeństwa nad dawnymi sojusznikami ateńskimi. Stolica Chios została zaatakowana od strony morza i lądu. Flotą morską dowodził Chabrias, a lądowymi siłami ? Chares. Bitwa okazała się przegraną dla Aten.

Wśród pozostałych bitew warto wymienić również bitwę pod Drabeskos. To starcie zbrojne odbyło się w V wieku przed naszą erą pomiędzy wojskami ateńskimi i wojskami trackimi. Początkowo prym w walce prowadzili Grecy, lecz ostatecznie miasto zdobyli Trakowie. Bitwa pod Embata to z kolei bitwa morska, która odbyła się pomiędzy flotą ateńską a siłami sprzymierzonymi, czyli Chis, Rodos, Kos oraz Bizancjum. Podczas walki rozwiał się mocny wiatr, który pozmieniał szyki obydwu stronom. Wódz Aten ? Chares jednak nie zamierzał się wycofywać, co w konsekwencji doprowadziło do utraty wielu okrętów i ewakuacji z miejsca bitwy.

Źródło zdjęć: 1

Greckie dzieje

2Grecja już od czasów starożytnych była znanym krajem. Do dziś po antycznych czasach pozostało wiele zabytków, jak i znanych nazwisk. W Grecji urodził się i działał Izydor z Miletu. Był architektem, ale także matematykiem i fizykiem. Między innymi brał udział przy budowie świątyni Hagia Sofia w ówczesnym Konstantynopolu. Również zbudował fortyfikacje miasta Dara. Był także tak jakby głównym redaktorem kilku traktatów, jak na przykład traktat Archimedesa.

Z Grecją związanych jest także wiele znanych bitew, jak na przykład bitwa pod Arginuzami. Było to starcie zbrojne pomiędzy Spartą i Atenami. Miało miejsce w V wieku przed naszą erą. Przyczyną walk było zablokowanie floty ateńskiej przez flotę spartańską w porcie Mytilena. Liczebność, jak i jakość flot spartańskich była zdecydowanie większa niż ateńskich. Ponadto w ateńskich statkach obsadzeni byli niedoświadczeni żeglarze. Mimo to początkowo bitwa miała wyrównany przebieg. Po śmierci Kallikratidasa, kiedy to Spartanie stracili wodza, szala zwycięstw przetoczyła się na stronę ateńską, którzy w konsekwencji wygrali bitwę.  Bitwa ta przyniosła ze sobą wiele skutków. Przede wszystkim odblokowana została armia Konona. Poza tym wyrównały się siły na morzu. Jednak skutki pośrednie wojny stały się przyczyną szybkiej klęski Aten, która to nastąpiła podczas bitwy pod Ajgospotamoj.

Inną ateńską bitwą była bitwa pod Cheroneą. To starcie zbrojne miało miejsce w IV wieku przed naszą erą w Beocji. Była to walka o dominację w Grecji między Macedończykami a Ateńczykami i Tebańczykami. Grecy wraz ze swoimi sprzymierzeńcami posiadali liczniejsze wojsko. Oczywiście niedoświadczone greckie oddziały wpadły w sidła zasadzki macedońskiej armii. Osaczeni Ateńczycy przegrali bitwę.

Źródło zdjęć: 1

Budowniczy w Grecji i znane bitwy morskie

1W Grecji zobaczyć można wiele zabytkowych dzieł architektonicznych. Twórcami ich byli znakomici architekci. W tej grupie znajdziemy między innymi Sostratosa z Knidos. Żył i tworzył on w pierwszej połowie III wieku przed naszą erą. Oprócz tego był także dyplomatą oraz konstruktorem. Najbardziej znanym jego dziełem jest latarnia morska znajdująca się na wyspie Faros w Aleksandrii. Był także twórcą wiszących portyków w Knidos oraz kilku konstrukcji w Delfach. Zainicjował formę stoa ? dwukondygnacyjne rozwiązanie przestrzenne.

Teodoros z Samos to także znany architekt grecki. Oprócz tego był także rzeźbiarzem. Żył i tworzył w VI wieku przed naszą erą. Był między innymi współtwórcą planu świątyni Hery na Samos, Artemizjonu w Efezie oraz posągu Apollina Pytyjskiego. Stworzył on także posąg ? autoportret. Uważano go za wynalazcę poziomicy oraz kątownicy.

Historia Grecji wiąże się również z wieloma bitwami. W V wieku przed naszą erą odbyła się bitwa morska u ujścia Ajgospotamoj. Była to walka Aten ze Spartanami. Była to rozstrzygająca bitwa wojny peloponeskiej, którą wygrali Spartanie. Kolejną znaną bitwą była bitwa pod Artemizjonem pomiędzy Grecją a Persją. Miała ona miejsce w V wieku przed naszą erą. Bitwa ta zakończyła się wycofaniem floty greckiej.

Długa historia takiego kraju, jakim jest Grecja, daje nam dziś możliwości nie tylko zapoznania się z nią z podręczników, ale i z zabytków architektury, którą można dziś podziwiać w postaci ruin bądź odremontowanych kompleksów.

Źródło zdjęć: 1

Greccy budowniczy

1Podczas wielotysięcznej historii Grecji, w kraju tym działało wielu znanych architektów. Jednym z nich był Iktinos. Żył w V wieku przed naszą erą. był on twórcą ateńskiego Partenonu oraz świątyni Apollina w Bassaj. Ponadto to on do sztuki wprowadził styl koryncki. W VII wieku naszej ery żył i działał Kallinik z Heliopolis. Był nie tylko architektem, ale i wynalazcą. Przypisuje mu się wynalezienie tak zwanego ognia greckiego. Była to łatwopalna ciecz, która używana była w celu rozpylenia na okręty wroga. Ciecz tą użyto między innymi w bitwie pod Kyzikos podczas walki z Arabami.

Kossutiusz to rzymski architekt, ale działał w starożytnej Grecji. Między innymi ukończył on Olimpiejon. Hippodamos to  grecki uczony z przełomu VI i V wieku przed naszą erą. był inicjatorem rozpowszechnienia regularnej urbanistyki. Rozpowszechniał on również szachownicowy plan miasta.

Hermoganes to z kolei architekt działający w II wieku przed naszą erą. Stworzył nowy typ świątyni ? pseudodipteros. Zdefiniował także rodzaje kolumnad. Wśród bardziej znanych budowli, które stworzył wymienić należy świątynię Zeusa oraz świątynię Artemidy w Magnezji. Z tego samego okresu pochodził Hermodoros z Salaminy. Działał on w Rzymie, gdzie wzniósł między innymi świątynię Marsa.

Dejnokrates to architekt grecki, który zajmował sie również urbanistyką. Żył w IV wieku przed naszą erą. zaprojektował on plan Aleksandrii o prostopadłej siatce ulic, zbudował bogato zdobiony rzeźbami i reliefami monumentalny stos pogrzebowy, jak i wiele świątyń w Delfach, czy Delos. Był także współtwórcą Drugiej Świątyni Artemidy w Efezie.

Antemiusz z Tralles był greckim architektem i inżynierem. Znał się także na fizyce i matematyce. Był głównym architektem Konstantynopola, jak i profesorem geometrii.

Źródło zdjęć: 1

Greccy architekci

1Podczas wielotysięcznej historii Grecji, w kraju tym działało wielu znanych architektów. Jednym z nich był Iktinos. Żył w V wieku przed naszą erą. był on twórcą ateńskiego Partenonu oraz świątyni Apollina w Bassaj. Ponadto to on do sztuki wprowadził styl koryncki. W VII wieku naszej ery żył i działał Kallinik z Heliopolis. Był nie tylko architektem, ale i wynalazcą. Przypisuje mu się wynalezienie tak zwanego ognia greckiego. Była to łatwopalna ciecz, która używana była w celu rozpylenia na okręty wroga. Ciecz tą użyto między innymi w bitwie pod Kyzikos podczas walki z Arabami.

Kossutiusz to rzymski architekt, ale działał w starożytnej Grecji. Między innymi ukończył on Olimpiejon. Hippodamos to  grecki uczony z przełomu VI i V wieku przed naszą erą. był inicjatorem rozpowszechnienia regularnej urbanistyki. Rozpowszechniał on również szachownicowy plan miasta.

Hermoganes to z kolei architekt działający w II wieku przed naszą erą. Stworzył nowy typ świątyni ? pseudodipteros. Zdefiniował także rodzaje kolumnad. Wśród bardziej znanych budowli, które stworzył wymienić należy świątynię Zeusa oraz świątynię Artemidy w Magnezji. Z tego samego okresu pochodził Hermodoros z Salaminy. Działał on w Rzymie, gdzie wzniósł między innymi świątynię Marsa.

Dejnokrates to architekt grecki, który zajmował sie również urbanistyką. Żył w IV wieku przed naszą erą. zaprojektował on plan Aleksandrii o prostopadłej siatce ulic, zbudował bogato zdobiony rzeźbami i reliefami monumentalny stos pogrzebowy, jak i wiele świątyń w Delfach, czy Delos. Był także współtwórcą Drugiej Świątyni Artemidy w Efezie.

Antemiusz z Tralles był greckim architektem i inżynierem. Znał się także na fizyce i matematyce. Był głównym architektem Konstantynopola, jak i profesorem geometrii.

Źródło zdjęć: 1

Wioski i osady

1Grecja to nie tylko duże metropolie, które całą dobę tętnią życiem. Znajdują się tutaj również mniejsze osiedla, które mogą poszczycić się nie tylko wspaniałą historią i starożytnymi zabytkami, ale i doskonałymi walorami przyrodniczo ? krajobrazowymi. Na północnym wybrzeżu wyspy Korfu usytuowana jest dawna wioska rybacka – Acharawi. Dziś miejsce to bardzo chętnie odwiedzane jest przez turystów. Wzdłuż wybrzeża ciągną się przepiękne i czyste plaże. W czasach starożytnych znajdowało się tu miasto, które pod koniec I wieku przed naszą erą zostało zniszczone przez Imperium Rzymskie.

Nad Morzem Jońskim w VII wieku przed naszą erą znajdowała się kolonia Koryntu ? Anaktorion. W północnej części Grecji znajduje się starożytne miasto Dion. Usytuowane są tutaj liczne świątynie. Oprócz wykopalisk archeologicznych znajduje się tu muzeum. Kiwotos to grecka wioska usytuowana w północno ? zachodniej części tego państwa. Panuje tutaj górzysty krajobraz, a sama osada usytuowana jest na wysokości około 680 metrów nad poziomem morza. Turystyczną miejscowością jest Kokkino Nero. Znajduje się na wybrzeżu tesalskim. W okolicy znajduje się źródło o dużej zawartości żelaza. Najwyżej położoną grecką miejscowością jest Samarina.

Nadmorskimi miejscowościami z kolei są: Agria, Embonas, Jennadi oraz Kaminia. Agria położona jest w regionie Magnezji. Embonas oraz Jennadi usytuowane są na wyspie Rodos. Embonos znajduje się na wysokości 850 metrów nad poziomem morza. nieopodal leży najwyższy szczyt Rodos ? Ataviros o wysokości 1215 metrów nad poziomem morza. Wioska ta słynie z produkcji wina. W Jennadi rozciągają się żwirowo ? kamieniste plaże. Kaminia z kolei znajduje się na wyspie Laemnos. Nieopodal znajdują się ruiny starożytnego Poliochni.

Źródło zdjęć: 1