Kraj greckich zakonników

Minolta DSCW Grecji istnieją miejsca poświęcone jedynie mnichom. Mnisi prawosławni zamieszkują Autonomiczną Republikę Góry Athos. Miejscem tym zarządzają mnisi. Granica do tego prawosławnego państewka strzeżona jest przez policję. W miejsce to możemy dostać się jedynie drogą morską, która również jest strzeżona.

Dla tych, którzy chcieliby się tam wybrać na dłuższy okres, nie ma dobrych wieści. Turyści mogą tam przebywać jedynie trzy dni. Jest jednak opcja o ubieganie się o przedłużenie pobytu na kolejne dni. Wymagane są również wizy pobytowe, które w sumie bardzo łatwo i szybko można uzyskać. Wybierając się do Athos należy pamiętać o skromnej odzieży, ponieważ podróże tu mają charakter pielgrzymkowy. Ważną informacją jest fakt, iż nie wolno posiadać żadnego sprzętu fotograficznego. Ciekawostką jest zakaz przebywania kobiet na terenie państewka. Zwierzęta hodowlane również są tylko płci męskiej.

Krótka charakterystyka mnichów sprowadza się do ich odosobnionego życia, które odbywa się niejako w surowych warunkach. Trudnią się oni głównie rolnictwem oraz hodowlą zwierząt. Ogólnie tutaj każdy sobie rzepkę skrobie. Architektura tego miejsca jest zróżnicowana. Z jednej strony są to rozbudowane rezydencje, a z drugiej zabudowania stanowią tylko skromne pustelnie.

Z założeniem klasztorów wiąże się legenda, która mówi, że twórcą pierwszego z nich był Konstantyn Wielki. Nie istnieją jednak żadne dowody potwierdzające na istnienie tu mnichów już w IV wieku. Zorganizowana grupa mnichów pojawiła się tu w IX wieku. Następnie powstała Wielka Ławra. Jej twórcą był Atanazy z Athosu. Wówczas znajdował się tu nieduży dom z celami, jak i oczywiście z kaplicą. Atanazy stworzył również zbiór zasad życia zakonników.

Obecnie życie monastyczne złożone jest ze struktury, na którą składają się jednostki o określonym statusie. Centralny zarząd sprawuje tu Święta Wspólnota, którą tworzy 20 klasztorów.

Źródło zdjęć: 1