Świątynie ateńskie

1 Odeon Agryppy powstał w I wieku przed naszą erą. była to sala, w której odbywały się przedstawienia teatralne, koncerty oraz wykłady. Był to dwupoziomowy budynek, w którego centralnej części usytuowana była orchestra wraz ze sceną oraz widownią. Orchestra wyłożona była marmurem. Starczyło tu miejsc dla 1000 widzów. Zasadnicze wejście usytuowane było z północnej strony. W II wieku zawalił się dach odeonu. Wówczas przebudowano całą budowlę. Zmniejszono ilość miejsc dla widowni, a stojące u wejścia kolumny zamieniono na posągi. W III wieku odeon został zniszczony w wyniku najazdu Herulów. Z kolei w V wieku na miejscu wcześniejszego odeonu powstał kompleks ceglano ? kamienny, w którym znajdowało się wiele pokoi.

Erechtejon to z kolei świątynia znajdująca się na Akropolu. Posiadała cztery poziomy. Poświęcona była dwóm bóstwom: Posejdonowi oraz Atenie. Pierwsza świątynia powstała w tym miejscu już w okresie starożytnym. Uległa ona niestety zniszczeniu podczas trwających wojen perskich w V wieku przed naszą erą. Na jej ruinach zbudowano nową, która wykonana była w porządku jońskim. Ta świątynia funkcjonowała do VI wieku, kiedy to zaczęła funkcjonować jako kościół chrześcijański. W późniejszym okresie świątynia służyła jako harem w czasach tureckich. Na początku XX wieku podjęto się rekonstrukcji świątyni.

Sama budowla stanowiła interesującą konstrukcję pod względem architektonicznym. Świątynia była wzniesiona na planie prostokąta, a na całość składały się trzy budowle. Do każdej z brył prowadziły osobne wejścia. W centralnym budynku znajdowała się fasada, a przed nią kolumny.

Źródło zdjęć: 1

Odeon Heroda i świątynia Ateny Nike

2Odeon Heroda jest jedną z najwspanialszych starożytnych budowli. Znajduje się na południowo ? zachodnim stoku Akropolu ateńskiego. Powstał w II wieku na zlecenie Heroda Attyka. Odeon był w stanie pomieścić około 6 tysięcy widzów. Posiadał typowy styl teatru rzymskiego. Duża scena posiadał trzy kondygnacje. Orchestra była okrągła i wyłożona marmurem tworzącym szachownicę. Budynek ten posiadał zadaszenie wykonane z cedrowego drewna. To wszystko dawało doskonałą akustykę.

Nie tylko kiedyś odbywały się tutaj znakomite przedstawienia, ale i dziś odeon służy mieszkańcom Grecji. Raz w roku odbywa się tutaj Festiwal Ateński, w ramach którego można tutaj zobaczyć różnorodne spektakle, czy posłuchać muzyki na koncertach. Odeon otwarty jest tylko w trakcie festiwalu.

Świątynia Ateny Nike to kolejna znakomita budowla Akropolu. Jest to nieduża świątynia wykonana w stylu attycko ? jońskim. Powstała w V wieku przed naszą erą. budynek ten był rekonstruowany, lecz mimo wszystko całość zachowana była w dobrym stanie. Świątynia została zbudowana z marmuru Petelickiego. Na taras prowadziły schody. Kolumny świątyni były rozmieszczone w jednakowych odległościach od siebie. Całość przykryta była dwuspadowym dachem. Świątynia posiadała bogate zdobienia w postaci posągu Ateny Nike posągu Hekate, balustrady, reliefów oraz fryzu. Bogini Nike trzymała w jednej ręce owoc grantu, a w drugiej ? hełm. Reliefy zachowały się w złym stanie. Posąg Hekate znajdował się przy schodach, a balustrada znajdowała się od strony urwiska.

Źródło zdjęć: 1

Greckie starożytne dzieła

1Pinakoteka ateńska jest to starożytne miejsce znajdujące się niegdyś w północno ? zachodniej części Propylejów. Było to miejsce, gdzie odbywała się ekspozycja obrazów. Złożone było z przedsionka, w którym znajdowała się kolumnada wykonana w porządku doryckim oraz z sali o kształcie prostokąta. Dziś miejsce to jest znane jedynie ze źródeł pisanych. W zachodniej części Akropolu znajdował się niegdyś posąg Ateny. Posąg ten wykonał Fidiasz w V wieku przed naszą erą. Posąg posiadał 7 metrów wysokości i połyskiwał w słońcu, stąd tez widoczny był dla zbliżających się okrętów. Bogini posiadała włócznię oraz tarczę. Cały posąg wykonany był z brązu.

Na Peloponezie znajduje się wzgórze Akronauplia, które w okresie starożytnym stanowiło akropol dla miasta Nauplion. W okresie panowania tutaj Bizancjum na wzgórzu powstała twierdza obronna, która z czasem została rozbudowana przez Wenecjan. Kiedy Grecja odzyskała niepodległość, budowla ta pełniła funkcję więzienia. Następnie powstał tutaj hotel. Do hotelu wiodą ruchome schody, które również pokonują tunel biegnący przez zbocze wzgórza.

Większość terenów znajdujących się na wzgórzu stanowią fortyfikacje pochodzące z różnych okresów, które przeplatają się tu z kaktusowym lasem, co stanowi dodatkową atrakcję tego miejsca. U podnóża wzgórza znajdują się również miejskie fortyfikacje. Znakomite widoki można podziwiać z promenady, która wiedzie wokół wzgórza. Częściowo droga poprowadzona jest tunelem. Na wzgórze prowadzi również droga wyposażona w liczne punkty widokowe, skąd można podziwiać nie tylko całe miasto, ale i horyzont morski.

Źródło zdjęć: 1

Partenon

1W centralnej części ateńskiego Akropolu znajduje się znany na cały świat Partenon. Budowla ta powstała w V wieku przed naszą erą. Budowla powstała w porządku doryckim, lecz przeplatają się w niej również elementy jońskie, jak i fryz panatenajski. Partenon wybudowano z białego marmuru pentelickiego. Świątynię otacza kolumnada. Za przedsionkiem znajdował się naos, w którym usytuowany był posąg Ateny Partenos o wysokości 11 metrów. Autorem posągu był Fidiasz. Wnętrze naosu podzielone jest na trzy nawy poprzez dwupoziomową kolumnadę.

Ściany Partenonu ozdobione były ciągłym fryzem jońskim. Znajdowały się tutaj płaskorzeźby przedstawiające sceny związane z Ateną, jak i sceny walk bogów, czy Greków. Każda ściana przedstawiała inną sytuację. Ponadto zastosowano tutaj pierwszy raz w sztuce greckiej styl mokrych szat. Fryz okalał ściany zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Przedstawiał sceny z procesji.

Od V wieku naszej ery nastąpił okres niszczenia świątyni. Wówczas usunięto stąd rzeźby i powstał tutaj kościół chrześcijański. Następnie w XV wieku, kiedy tereny zajęli Turcy osmańscy, kościół chrześcijański zamieniono na meczet. W XVII wieku eksplodował tutaj turecki magazyn prochu, który zlokalizowany był w budynku. To stało się przyczyną ogromnych uszkodzeń Partenonu. W XIX wieku rzeźby, jakie się jeszcze zachowały zostały sprzedane przez Turków do brytyjskiego muzeum. Niektóre z nich trafiły także do Kopenhagi, czy Luwr. Mimo zniszczeń i formy ruin Partenon jest znakomitym greckim zabytkiem.

Źródło zdjęć: 1

Antyczne świątynie

1U stóp Akropolu w Atenach znajduje się Hefajstejon. Jest to świątynia poświęcona Hefajstosowi oraz Atenie. Świątynia ta wykonana jest w porządku doryckim. Powstała w V wieku przed naszą erą. Główna część świątyni otoczona jest kolumnadą. Wejście do niej  usytuowane jest za przedsionkiem pomiędzy antami. Niegdyś ściany świątyni ozdobione były ciągłym fryzem jońskim. Fryz ten przedstawiał walki Lapitów. Wewnątrz głównej świątyni ? tak zwanej celi znajdował się posąg Ateny oraz Hefajstosa.

W V wieku naszej ery świątynia stała się kościołem pod wezwaniem świętego Jerzego. Za czasów panowania tureckiego cała okolica opustoszała. Na początku XIX wieku świątynia ta już stanowiła zabytek grecki. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zabytków sztuki greckiej.

Herajon na Samos to również starożytna świątynia. Poświęcona była Herze. Świątynia ta powstała w VI wieku przed naszą erą. Zaraz po powstaniu świątynia uległa spaleniu, lecz zaraz ją odbudowano. Była to monstrualna świątynia o wymiarach 108 na 55 metrów. Znajdowała się w miejscu mitycznych narodzin Hery. Ponadto powstała na miejscu wcześniejszych dwóch herajonów z VII oraz  z VIII wieku. Dziś jest to stanowisko archeologiczne znajdujące się na wyspie Samos.

Obecnie zobaczyć możemy tylko fragment kolumny oraz kilka pozostałości posągów. W skład kompleksu stanowiska archeologicznego wchodzą również następujące elementy zabytku: pozostałości Hekatombeon, pozostałości Wielkiego Ołtarza oraz pozostałości Świętej Drogi. Obiekt ten znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło zdjęć: 1