Bitwy i walki starożytnych Greków

800px-Naxos6Grecja to kraj o bogatej antycznej historii, co zauważalne jest nie tylko w architekturze, którą można podziwiać do dziś, ale i w zapiskach kronikarskich. Grecja za czasów starożytnych prowadziła wiele walk. Jedną z nich była bitwa morska pod Naksos. Walka ta miała miejsce w IV wieku przed naszą erą i odbyła się pomiędzy flotą spartańską a Ateńskim Związkiem Morskim. Przyczyną bitwy była chęć odzyskania przez Spartan przewagi morskiej. Ponadto celem walki było także rozbicie koalicji antyspartańskiej. Istotą było odblokowanie miasta Naksos. Początkowo przewagę objęli Spartanie, lecz w konsekwencji tryumfowali Ateńczycy. Zwycięstwo to umocniło Ateny, a osłabiło pozycję Spartan.

Inną bitwa była bitwa Olpe, która rozegrała się podczas wojny peloponeskiej w V wieku przed naszą erą. Przyczyną walki było niespodziewane zaatakowanie Argos Amfilochijskiego przez Ambrakiotów. Zdobyli oni twierdzę Olpe. W konsekwencji Amprakioci oraz Akaranańczycy zawarli pokój. W pokojowym traktacie obydwa ludy miały zakończyć angażowanie się w walki Grecji.

Innym starciem zbrojnym była bitwa pod Famagustą. Miało ono miejsce podczas wojny grecko – perskiej w połowie V wieku przed naszą erą. podczas tej walki, bitwy toczyły się zarówno na lądzie, jak i na morzu. Wszystkie bitwy wygrali Grecy. Rozbili oni perskie wojska lądowe, jak i flotę fenicką. Liczne Bitwy starożytnej Grecji zapisały się na stałe w historii nie tylko całego kraju, ale i Europy. Nie wszystkie walki były zwycięskie dla Greków.

Źródło zdjęć: 1

Letniskowe miejscowości i nie tylko

1Zarówno w Macedonii Środkowej, jak i w innych częściach Grecji usytuowane są liczne malownicze miejscowości o różnym charakterze. W Macedonii Środkowej znajdują się między innymi Thermi, Stawrupoli oraz Sikies.

Z Kolei we wschodnim regionie Półwyspu Peloponeskiego usytuowana jest letniskowa miejscowość Tolo. Miasto leży nad Zatoką Arglolidzką. Morze jest tutaj bardzo spokojne, a jego wody osiągają wysokie temperatury. Plaża jest tutaj długa. Ponadto dobra lokalizacja miasta sprawia, że Tolo stanowi doskonałą bazę wypadową w inne zakątki Peloponezu. Nieopodal miejscowości znajduje się wiele zabytkowych miejsc, jak Mykeny, Naupilion, czy Korynt. W Koryncie zobaczyć można twierdzę, jak i w Naupilion ? Akronauplia ora Palamidi. W Naupilion również znajduje się się zamek Bourtzi.

W granicach Wielkich Aten w regionie Attyki znajduje się inne miasto greckie. Jest to Tawros. Położenie miasta zapewnia doskonałą infrastrukturę transportową. Można szybko przemieszczać się do okolicznych miejscowości. Całe miasto dzieli się na dwie główne części. Jedną z nich stanowi dzielnica przemysłowa, a druga posiada charakter biznesowo ? handlowy. Również w regionie Attyki znajduje się miasto Spata. Miasto słynie między innymi z największego międzynarodowego portu lotniczego znajdującego się w Grecji. Lotnisko obsługuje zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy.

W Attyce leży również Koropi, natomiast w innym regionie ? w Macedonii Zachodniej napotkamy się na miasto Kozani. Leży ono w północnej części Grecji.

Źródło zdjęć: 1

Aglomeracje greckie

1Na Przylądku Athos usytuowane jest malownicze miasteczko Uranupoli. Leży na wybrzeżu Morza Egejskiego i ma charakter miasta turystycznego. Znajduje się tutaj przystań promowa. Miasto powstało w IV wieku przed naszą erą. Ważną atrakcją tego miejsca są rejsy promowe, zarówno te, które prowadzą do okręgu Świętej Góry Athos, jak i te turystyczne, które opływają Górę Athos.

Na terenie historycznej Tracji znajduje się miasto Weria. Znajduje się tutaj żyzna równina, nad którą góruje szczyt Wermion. Atutem tego miasta jest również bliskość do Morza Egejskiego. Jest to miasto, z którym związane są dzieje biblijne. Miasto to niegdyś nosiło nazwę Barea. Odwiedził je apostoł Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Jednak ze względu na rozruchy wzniecone przez fanatycznych Żydów, musiał opuścić miasto.

Ważną aglomeracją miejską dla Grecji są Wielkie Ateny. Jest to region zamieszkały przez kilka milionów ludzi, a w tym także przez obcokrajowców. Transport na terenie Wielkich Aten zapewnia kolej podmiejska, jak i metro.

Grecja to różnorodny kraj, w którym znajdziemy ogromne miasta, jak i małe malownicze wioski. Niektóre z nich położone są na wybrzeżach, a inne pośród górskich szczytów. Jest to kraj bogaty w starożytne zabytki, jak i legendarne postacie rodem prosto z mitologii. Wszystko to składa się na całokształt różnorodnych krajobrazów i walorów miast. Są tutaj przepiękne nadmorskie kurorty, jak i śródgórskie miasteczka oferujące przyrodnicze i krajobrazowe szlaki.

Źródło zdjęć: 1

Atrakcyjne miejscowości

1Wrilissia znajduje się w regionie Attyka w granicach Wielkich Aten. Wraz z Neapolem organizuje różnego typu jarmarki. W mieście działa kolej podmiejska oraz metro, które łączą Wrilissię z Atenami. Również w granicy Wielkich Aten znajduje się miasto Marusi. Miasto słynie z zespołu obiektów olimpijskich. Jest tu największy kompleks sportowy znajdujący się w całym kraju. Stąd też w mieście istnieje duże zainteresowanie sportem, nie tylko biernie, ale w szczególności w aktywny sposób. Kolej podmiejska zapewnia komunikację z miastami usytuowanymi na przedmieściach Aten, jak i z samą stolicą. Tutaj również mają swoje filie różne zagraniczne korporacje. Intensywny rozwój miasta od lat osiemdziesiątych XX wieku przyczynił się, że Marusi uzyskało status dzielnicy biznesowej Grecji.

Na wyspie Paksos znajduje się inne miasto o charakterze portowym. Jest to Gaios. Miasto to leży na jednej z najmniejszych wysp archipelagu Wysp Jońskich. Nazwa wyspy związana jest z imieniem ucznia Świętego Piotra, który przyczynił się do chrystianizacji tej wysepki. W centralnej części Grecji usytuowana jest wioska Kastraki. Nad nią góruje masyw Meteorów. Sama nazwa miasta oznacza w dosłownym tłumaczeniu zamek. Niegdyś, w IX wieku, znajdowała się tutaj warownia bizantyjska. Niestety po dziś dzień nie zachowały się po niej żadne ruiny.

Różnorodność greckich miast sprawia, że każdy przybywający tutaj turysta znajdzie idealne miejsce dla siebie, czy to większą metropolię, miasto pełne zabytków, szlaki górskie, jak i nadmorskie plaże.

Źródło zdjęć: 1

Sądy w starożytnych Atenach

1Już w tak dawnych czasach przed naszą erą istniały sądy, które miały charakter sądów przysięgłych. W V oraz IV wieku przed naszą erą stanowiły jeden z ważniejszych organów władzy w Atenach. Początkowo sąd nadzorował decyzje urzędnicze, lecz z czasem stanął na czele ateńskiego prawa. Sądy w życie wprowadził Solon już w VI wieku przed naszą erą. Sądy nosiły nazwę heliai ze względu, iż odbywały się w pełnym słońcu. Każdy znający historię starożytnej Grecji na pewno słyszał o sławnym procesie Sokratesa, który odbył się w IV wieku przed naszą erą. Proces ten zakończył się karą śmierci dla słynnego filozofa.

Sędziów wybierano ze wszystkich klas społecznych. Jednakże trzeba było mieć ukończone 30 lat i wyrazić zgodę na pełnienie funkcji sędzia. Każdy sędzia musiał złożyć przysięgę. Sędziowie podzieleni byli na 10 trybunałów. Na czele każdego sądu stał przewodniczący. To właśnie przewodniczący heliai przyjmował skargę procesową. Sądy, które dotyczyły spraw prywatnych złożone były z 201 lub 401 sędziów. Z kolei sądy, które rozpatrywały sprawy polityczne liczyły 501 sędziów.

Ważną informacją jest fakt, że sędzia nie podlegał kontroli. Ponadto otrzymywali wysoką dietę. Sprawami związanymi z zabójstwami zajmowali się sędziowie ateńscy. Ówczesne sądy nie pracowały codziennie. Natomiast przed otwarciem posiedzenia sądu miał głos wróżbita, który stwierdzał czy w danym dniu bogowie są przychylni, czy nie. Czas mów zarówno ze strony obrony, jak i oskarżenia mierzony był przy pomocy klepsydry.

Źródło zdjęć: 1

Partenon

1W centralnej części ateńskiego Akropolu znajduje się znany na cały świat Partenon. Budowla ta powstała w V wieku przed naszą erą. Budowla powstała w porządku doryckim, lecz przeplatają się w niej również elementy jońskie, jak i fryz panatenajski. Partenon wybudowano z białego marmuru pentelickiego. Świątynię otacza kolumnada. Za przedsionkiem znajdował się naos, w którym usytuowany był posąg Ateny Partenos o wysokości 11 metrów. Autorem posągu był Fidiasz. Wnętrze naosu podzielone jest na trzy nawy poprzez dwupoziomową kolumnadę.

Ściany Partenonu ozdobione były ciągłym fryzem jońskim. Znajdowały się tutaj płaskorzeźby przedstawiające sceny związane z Ateną, jak i sceny walk bogów, czy Greków. Każda ściana przedstawiała inną sytuację. Ponadto zastosowano tutaj pierwszy raz w sztuce greckiej styl mokrych szat. Fryz okalał ściany zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Przedstawiał sceny z procesji.

Od V wieku naszej ery nastąpił okres niszczenia świątyni. Wówczas usunięto stąd rzeźby i powstał tutaj kościół chrześcijański. Następnie w XV wieku, kiedy tereny zajęli Turcy osmańscy, kościół chrześcijański zamieniono na meczet. W XVII wieku eksplodował tutaj turecki magazyn prochu, który zlokalizowany był w budynku. To stało się przyczyną ogromnych uszkodzeń Partenonu. W XIX wieku rzeźby, jakie się jeszcze zachowały zostały sprzedane przez Turków do brytyjskiego muzeum. Niektóre z nich trafiły także do Kopenhagi, czy Luwr. Mimo zniszczeń i formy ruin Partenon jest znakomitym greckim zabytkiem.

Źródło zdjęć: 1

Pylos i Plateje

1Pylos to starożytne miasto portowe znajdujące się nad zatoką o tej samej nazwie. Pochodzi z okresu mykeńskiego. W okresie klasycznym miasto znajdowało się na skalistym cyplu. Podczas wojny peloponeskiej w 425 roku przed naszą erą odbyła się tutaj bitwa pomiędzy Spartą a Atenami. W okresie nowożytnym od XII do XV wieku Pylos znajdowało się pod władaniem weneckim. Wówczas posiadało włoską nazwę ? Navarino. W XIX wieku z kolei w zatoce Pylos odbyła się ważna bitwa morska. Była to wojna o niepodległość Grecji.  

Obecnie zobaczyć tutaj można dwie twierdze. Jedna z nich to krzyżacka Paleokastro, a druga ? osmańska Neo Kastro. Twierdza Paleokastro powstała w XIII wieku. Wybudowali ją krzyżowcy na wzgórzu Korifasion. W XIV wieku twierdzę zajęli Hiszpanie. Do dziś zachowały się fragmenty tej budowli. Z kolei twierdza Neo Kastro powstała w XVI wieku. Jest to jeden z lepiej zachowanych obiektów na całym półwyspie Peloponeskim. Wśród pozostałości twierdzy zobaczyć można między innymi meczet, który pełni rolę kościoła, jak również dziedziniec, który otoczony jest przez kazamaty. W XX wieku istniało tutaj więzienie. Nieopodal wzgórza Korifasion znajduje się Grota Nestora, gdzie zobaczyć możemy wiele ciekawych form naciekowych. Grota ta związana jest z mitologicznym wydarzeniem, które mówi, jak to mały Hermes ukrył tutaj skradzione Apollinowi krowy.

Plateje znajdują się w Beocji. Jest to niewielkie miasteczko, które pojawiło się już w czasach starożytnych. W VI wieku przed naszą erą odbyła się tutaj bitwa, w której sukces odniosły Ateny, wówczas miasto zostało przyłączone do Attyki. Odbyło się tutaj również wiele innych bitew, jak i na skutek pewnego incydentu w mieście rozpoczęły się wojny peloponeskie.

Źródło zdjęć: 1