Cudowna Agora Grecka

1W Atenach znajduje się najbardziej chyba znana agora ateńska. Na agorze w starożytnej Grecji znajdowało się wiele budynków użytku publicznego, ale nie brakowało tutaj również miejsc kultu. Charakterystyczne zabudowania tworzyły zadaszone kolumnady. Ich celem była zarówno ochrona przed deszczem, jak i przed ostrym słońcem. Usytuowana była u podnóża Akropolu.  Było to miejsce spotkań handlowych, uroczystości, jak i znajdowały się tutaj najważniejsze urzędy. Tak było w okresie klasycznym. Odbywały się tu również sądy, jak i przedstawienia teatralne. Nie brakowało tu również zorganizowanych zawodów sportowych.

Początki agory sięgają około 600 roku przed naszą erą. Wiele znakomitych budowli powstało tutaj zarówno w okresie hellenistycznym, jak i w okresie rzymskim. W III wieku naszej ery miasto zniszczyli Herulowie. Agorę dzieli się na dwie grupy: Agorę Grecką oraz Agorę Rzymską. W Agorze Greckiej obecnie znajduje się Muzeum Agory. Z kolei w Agorze Rzymskiej odbywają się międzynarodowe wydarzenia kulturalne.

W skład Agory Greckiej wchodziło wiele znakomitych budynków. Znajdowała się tutaj zadaszona kolumnada Hermesa, jak i Portyk Malowany. Były tu również inne kolumnady: Stoa Zeusa, Stoa Południowa oraz Stoa Królewska. Natomiast do zespołu świątyń należały: Świątynia Afrodyty Urania, Świątynia Hefajstosa, Świątynia Apollina Patroosa oraz Ołtarz Dwunastu Bogów. Do pozostałych zabudowań należał budynek sądu, Heliaia, Strategeion, jak i Stary oraz Nowy Buleutrion. Znajdowały się tu również: Tolos, Mennica, Studnia oraz Kolonos Agorajos.

Źródło zdjęć: 1

Starożytne Epidauros

1Na Peloponezie znajduje się wiele starożytnych greckich miast. Jednym z nich jest Epidauros. Dziś jest to stanowisko archeologiczne. To starożytne miasto powstało w VI wieku naszą erą. Istniało do IV wieku naszej ery. Miasto znane było z sanktuarium Asklepiosa. Wykopaliska archeologiczne pozwoliły odkryć pozostałości po tym starożytnym mieście. Wśród najważniejszych zabytków architektonicznych warto wymienić tutaj między innymi następujące: propyleje z III wieku przed naszą erą, tolos z marmuru z IV wieku przed naszą erą, abaton również z IV wieku przed naszą erą, świątynia Artemidy z IV wieku przed naszą erą oraz świątynia Asklepiosa również z IV wieku przed naszą erą.

Propyleje stanowią bramę do sanktuarium Asklepiosa. Świątynia ta nie posiadała wewnętrznej kolumnady. Znajdowało się tutaj święte źródło, wiele rzeźb ozdobnych, jak i wielki ołtarz. Abaton to z kolei sypialnia dla pacjentów, którzy czekali na cudowne uzdrowienie podczas snu. Wzdłuż świętej drogi, jak i wokół całej świątyni rozmieszczone były pomniki, jak i stele z opisami uzdrowień. Nie brakowało tutaj również półkolistych nisz przeznaczonych dla kuracjuszy.

W okolicy sanktuarium znajdował się szereg różnorodnych budowli, jak hotel z IV wieku przed naszą erą. Hotel ten posiadał 160 pokoi, które przeznaczone były dla pielgrzymów. Również znajdował się tutaj stadion, jak i łaźnie Asklepiosa wraz z biblioteką z II wieku naszej ery. Najlepiej zachował się jednak z tamtego okresu teatr grecki. Siedzenia rozmieszczone były na dwóch kondygnacjach. Teatr ten powstał w około 300 roku przed naszą erą.

Źródło zdjęć: 1

Wielki Meteor

1Wielki Meteor to najwyżej położony klasztor wśród Meteorów Greckich. Od podłoża do szczytu jest około 250 metrów, a na wierzchołek skały prowadzi ponad 100 stopni. Klasztor założony został w XIV wieku. Obecnie jest to męski klasztor, w którym znajduje się wiele zabytków. Wśród ważniejszych elementów całego kompleksu należy wymienić bibliotekę, kaplice, cerkiew Przemienienia Pańskiego oraz refektarz.

W bibliotece znajduje się kilkaset ręcznie pisanych kodeksów. Mają one duże znaczenie literackie. Ponadto znajdują się tutaj różne dokumenty patriarchów oraz inne pisma, które mają ogromne znaczenie historyczne. Zobaczyć tutaj możemy także późno bizantyjskie ikony oraz szaty haftowane złotem. W bibliotece znajdują się również stare rękodzieła oraz złote encykliki, jak i wiele innych interesujących zabytków.

Główną świątynię stanowi cerkiew Przemienienia Pańskiego. Pochodzi ona z XIV wieku. W późniejszych latach powstało prezbiterium oraz główna część. Jest to najcenniejsza świątynia wśród Meteorów. Początkowo był to niewielki kościół, który rozbudowano w późniejszym czasie. Ostatnia przebudowa przypada tutaj na XVI wiek. W północnej części znajduje się kryta galeria, która biegnie wzdłuż ściany. Świątynia pokryta jest bezcennymi malowidłami. Wystrój dopełniają bogato zdobione pulpity, ikony, jak i rzeźbiony osiemnastowieczny ikonostas. Na uwagę zasługuje także tron biskupi zdobiony masą perłową. Pochodzi on z XVII wieku.

Refektarz pochodzi z XVI wieku i posiada surowe kamienne ściany. Dziś znajduje się tutaj muzeum poświęcone starym przyborom kuchennym oraz zastawom stołowym.

Źródło zdjęć: 1