Świątynie ateńskie

1 Odeon Agryppy powstał w I wieku przed naszą erą. była to sala, w której odbywały się przedstawienia teatralne, koncerty oraz wykłady. Był to dwupoziomowy budynek, w którego centralnej części usytuowana była orchestra wraz ze sceną oraz widownią. Orchestra wyłożona była marmurem. Starczyło tu miejsc dla 1000 widzów. Zasadnicze wejście usytuowane było z północnej strony. W II wieku zawalił się dach odeonu. Wówczas przebudowano całą budowlę. Zmniejszono ilość miejsc dla widowni, a stojące u wejścia kolumny zamieniono na posągi. W III wieku odeon został zniszczony w wyniku najazdu Herulów. Z kolei w V wieku na miejscu wcześniejszego odeonu powstał kompleks ceglano ? kamienny, w którym znajdowało się wiele pokoi.

Erechtejon to z kolei świątynia znajdująca się na Akropolu. Posiadała cztery poziomy. Poświęcona była dwóm bóstwom: Posejdonowi oraz Atenie. Pierwsza świątynia powstała w tym miejscu już w okresie starożytnym. Uległa ona niestety zniszczeniu podczas trwających wojen perskich w V wieku przed naszą erą. Na jej ruinach zbudowano nową, która wykonana była w porządku jońskim. Ta świątynia funkcjonowała do VI wieku, kiedy to zaczęła funkcjonować jako kościół chrześcijański. W późniejszym okresie świątynia służyła jako harem w czasach tureckich. Na początku XX wieku podjęto się rekonstrukcji świątyni.

Sama budowla stanowiła interesującą konstrukcję pod względem architektonicznym. Świątynia była wzniesiona na planie prostokąta, a na całość składały się trzy budowle. Do każdej z brył prowadziły osobne wejścia. W centralnym budynku znajdowała się fasada, a przed nią kolumny.

Źródło zdjęć: 1

Mistra ? ważny kurort

1Mistra jest to miejscowość znajdująca się na zboczach gór Tajget na półwyspie Peloponez. Jest to starożytne ufortyfikowane miasto bizantyjskie znajdujące się w Grecji. Nieopodal znajduje się Sparta. Obecnie miasto to stanowi ważny ośrodek turystyczny. Znajduje się tutaj wiele zabytków, które wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wśród nich warto wymieni nić: kościoły, klasztory, pałac oraz fortecę.

Miasto powstało na początku XIII wieku. Założyli je Frankowie. Podczas czwartej krucjaty miasto zostało zajęte przez Konstantynopol. Również w XIII wieku książę Achai ? Wilhelm II Villehardouin wybudował tutaj zamek. Następnie miasto zostało oddane w ręce Bizancjum jako okup za księcia Wilhelma II. Później Mistra stała się stolicą despotatu Morei. Miasto zarządzane było przez cesarzy. Za czasów Teodora I Paleologa miasto to stało się potęgą Bizancjum. W XIV oraz w XV wieku Mistra była centrum kulturalnym oraz intelektualnym Bizancjum. Wśród najznakomitszych uczonych przebywających niegdyś w mieście był filozof Gemistos Plethon. W mieście także rozkwitała architektura Bizancjum. Powstały tutaj liczne kościoły z kopułami ozdobione freskami.

Od drugiej połowy XV wieku Mistra znalazła się pod panowaniem tureckim. Na przełomie XVII i XVIII wieku nastąpił kolejny okres rozwoju miasta, ale już pod skrzydłami okupacji weneckiej. Później miasto wróciło w skład Turcji. W XVIII i XIX wieku miasto zostało zniszczone dwa razy przez pożary. Odbudowę miasta rozpoczęto w XX wieku, lecz przerwała ją wojna domowa.

Źródło zdjęć: 1

Antyczne świątynie

1U stóp Akropolu w Atenach znajduje się Hefajstejon. Jest to świątynia poświęcona Hefajstosowi oraz Atenie. Świątynia ta wykonana jest w porządku doryckim. Powstała w V wieku przed naszą erą. Główna część świątyni otoczona jest kolumnadą. Wejście do niej  usytuowane jest za przedsionkiem pomiędzy antami. Niegdyś ściany świątyni ozdobione były ciągłym fryzem jońskim. Fryz ten przedstawiał walki Lapitów. Wewnątrz głównej świątyni ? tak zwanej celi znajdował się posąg Ateny oraz Hefajstosa.

W V wieku naszej ery świątynia stała się kościołem pod wezwaniem świętego Jerzego. Za czasów panowania tureckiego cała okolica opustoszała. Na początku XIX wieku świątynia ta już stanowiła zabytek grecki. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zabytków sztuki greckiej.

Herajon na Samos to również starożytna świątynia. Poświęcona była Herze. Świątynia ta powstała w VI wieku przed naszą erą. Zaraz po powstaniu świątynia uległa spaleniu, lecz zaraz ją odbudowano. Była to monstrualna świątynia o wymiarach 108 na 55 metrów. Znajdowała się w miejscu mitycznych narodzin Hery. Ponadto powstała na miejscu wcześniejszych dwóch herajonów z VII oraz  z VIII wieku. Dziś jest to stanowisko archeologiczne znajdujące się na wyspie Samos.

Obecnie zobaczyć możemy tylko fragment kolumny oraz kilka pozostałości posągów. W skład kompleksu stanowiska archeologicznego wchodzą również następujące elementy zabytku: pozostałości Hekatombeon, pozostałości Wielkiego Ołtarza oraz pozostałości Świętej Drogi. Obiekt ten znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło zdjęć: 1

Saloniki jako miasto pełne zabytków

1Wśród największych miast Grecji o dużym znaczeniu turystycznym warto wymienić Saloniki. Miasto to znajduje się w północnej części kraju. Znajduje się tutaj wiele znakomitych budowli wartych zobaczenia.

Biała Wieża, która powstała w XVI wieku znakomicie prezentuje się na nabrzeżu miasta. Wybudował ją osmański sułtan ? Sulejman Wspaniały. Niegdyś stanowiła część fortyfikacji miasta. Dziś w wieży znajduje się Muzeum Kultury Bizantyjskiej. Na szczycie wieży znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościerają się wspaniałe widoki na miasto. W okolicy Białej Wieży znajduje się również pomnik Aleksandra Wielkiego.

Znakomitą atrakcją miasta jest również Łuk oraz Mauzoleum Galeriusza. Łuk powstał tuta w III wieku naszej ery jako odznaczenie zwycięstwa Galeriusza nad Persami. Łuk wykonany był z czerwonego kamienia. Wartość jego podkreślona była bogatymi zdobieniami. Natomiast mauzoleum powstało na początku IV wieku. Obecnie stanowi kościół pod wezwaniem świętego Jerzego.

Zabytkowy jest także kościół świętego Demetriusza. Wybudowany został między V a VII wieku. Jest to najważniejszy kościół w Salonikach. Kościół usytuowany jest nad pozostałościami rzymskimi. W skład całego kompleksu sakralnego wchodzą również katakumby, kaplice boczne oraz muzeum. Wśród podziemnych katakumb usytuowana została niegdyś także cela, w której więziono patrona kościoła.

Wśród pozostałych zabytków zaznaczają się wpływy bizantyjskie oraz tureckie. Z reguły są to budowle sakralne. W mieście jest także cytadela O Siedmiu Wieżach.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego

1Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego usytuowany jest w kompleksie klasztorów greckich Meteorów. Znakomite zabytki mają duże znaczenie zarówno na arenie historycznej, jak i religijnej. Monastyr ten znajduje się w zachodniej części Meteorów. Króluje nad wioską Kastraki.

Skała, na której usytuowany jest klasztor mierzy sobie 80 metrów wysokości. Aby się dostać na jej szczyt należy pokonać 80 stromych stopni. Jest to miejsce dość rzadko odwiedzane przez turystów. jest to niewielka budowla, a do jej wnętrza prowadzi trudna i stroma ścieżka. Atrakcją tego miejsca nie są jedynie zabytkowe budowle sakralne, lecz także wspaniałe pejzaże skalne roztaczające się ze szczytu skały.

Klasztor pojawił się tutaj w XIV wieku. Pokryty był malowidłami. Niezamieszkane mury kompleksu przyczyniały się do niszczenia klasztoru. Uszkodzenia zrobiły się większe po niemieckim ataku bombowym podczas drugiej wojny światowej. Kilkanaście lat po wojnie rozpoczęto renowację klasztoru.

Budynek posiada ciekawą konstrukcję architektoniczną. Budynek ma piętrowy układ i częściowo wtapia się w skałę. Pierwszy poziom budynku stanowi kaplica świętego Antoniego z XIV ? wiecznymi malowidłami oraz krypta. Krypta ta stanowiła niegdyś miejsce służące do przechowywania kodeksów oraz relikwii. Drugi poziom zajmuje katolikon z XVI ? wiecznymi malowidłami przedstawiającymi sceny z Biblii oraz wizerunki świętych. Trzeci poziom to stary refektarz z pięknymi ozdobnymi freskami, w którym obecnie znajduje się sala przyjęć. Na tym poziomie znajduje się również kaplica świętego Jana Chrzciciela oraz ossuarium.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Świętego Stefana

1Klasztor Świętego Stefana Pierwszego Męczennika należy do zespołu świątynnego znajdującego się w greckich Meteorach. Jest to żeński klasztor funkcjonujący do dziś. Klasztor usytuowany jest na wysokiej skale nad przepaścią. Nad nią znajduje się most ułatwiający dostanie się do klasztoru.

Pierwszy klasztor na tej skale powstał tutaj prawdopodobnie w XII wieku. Katolikon ten został rozbudowany w XVI wieku. Druga wojna światowa przyniosła kres temu zespołowi świątynnemu. Jednakże po zbombardowaniu tego miejsca, weszło ono w posiadanie sióstr zakonnych. Mieszkające w klasztorze zakonnice zajęły się konserwacją zabytkowych ksiąg. Otworzyły również sklep z pamiątkami oraz różnymi dewocjonaliami.

W XIV wieku klasztor odwiedził bizantyjski cesarza Andronik Paleolog. Duże wrażenie, jakie wywarła na nim świątynia, sprawiło że obdarował on dość hojnie ten klasztor. Dary także dla tego klasztoru przekazał niegdyś władca Wołoszczyzny. Przekazał on kościołowi cenne relikwie, jak i grunty w swoim kraju.

Jest to miejsce o znaczeniu zarówno historycznym, religijnym, jak i zabytkowym. Najstarszy budynek kompleksu stanowi tutaj główna świątynia pod wezwaniem świętego Stefana Pierwszego Męczennika. Kościół ten pochodzi z XIV wieku. Został on przebudowany w XVI wieku. Posiadał jedną nawę. Wnętrze zdobiły XVI ? wieczne malowidła przedstawiające Chrystusa, Matkę Boską oraz świętych. Niestety tocząca się druga wojna światowa przyczyniła się do zniszczenia tych malowideł. Obecnie są one odnowione.

Na uwagę zasługuje również katolikon ze smukłymi kopułami. Wnętrze ozdobione jest współczesnymi malowidłami.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Świętej Trójcy

1W greckich Meteorach znajduje się wiele średniowiecznych monastyrów. Niektóre stanowią jedynie zabytek, a inne funkcjonują po dziś dzień.

Klasztor Świętej Trójcy powstał w XV wieku. Wybudował go mnich Dometiusz. Podczas drugiej wojny światowej niestety klasztor został okradziony oraz zniszczony. Znajdowała się tutaj biblioteka pełna manuskryptów, cennych zbiorów oraz znakomitych wartościowych książek, która została splądrowana. Ponadto znajdował się tutaj skarbiec z licznymi kodeksami oraz sprzętami liturgicznymi, którego eksponaty zostały bezpowrotnie stracone. W klasztorze przebywa obecnie kilku mnichów.

Ze średniowiecznych zabytków zachowała się tutaj główna świątynia klasztorna. Powstała ona na planie równobocznego krzyża, który zakończony jest kopułą. Świątynia ta posiada elementy ozdobne w postaci XVIII ? wiecznych fresków, wykonanych w technice późno bizantyjskiej. W kopule znajduje się postać Jezusa Chrystusa Pantokratora wraz z czterema ewangelistami, z których jeden z nich maluje ikonę Matki Boskiej. Dzieło to wykonali dwaj bracia: Mikołaj oraz Antoni.

Absyda katolikonu ozdobiona jest poprzez trzyczłonowe okna, nad którymi odznaczają się ceglane tak zwane zęby, na których znajdują się z kolei monogramy Chrystusa oraz krzyżów. W centralnej części nawy znajduje się rzeźbiony ikonostas. Jest on nowy. Wcześniejszy został skradziony. Przedsionek posiada wypukłą kopułę, jak i ciekawe ozdobne malowidła z XVII wieku.

W skład całego klasztornego kompleksu wchodzi również kaplica skalna, która zdobiona jest freskami.

Źródło zdjęć: 1