Klasztor Przemienienia Pańskiego

1Klasztor Przemienienia Pańskiego stanowi jedną ze świątyń znajdujących się w kompleksie Meteorów Grackich. Jest to męski klasztor, który usytuowany jest na najwyższej skale. Szeroka Skała, na której się znajduje ma wysokość 613 metrów nad poziomem morza. jednak wydaje się być olbrzymia, ponieważ od podnóża do szczytu liczy sobie około 250 metrów. Aby dostać się do klasztoru trzeba pokonać ponad setkę schodów.

Jest to jeden z najważniejszych monastyrów wśród Meteorów. To jemu podlegają pozostałe znajdujące się w całym kompleksie. W klasztorze tym przechowuje się największą ilość relikwii oraz ważnych dokumentów. Klasztor ten został założony przez świętego Atanazego w XIV wieku. Budynek ten oddano całkowitej renowacji na przełomie XX i XXI wieku. W dawnym hospicjum urządzono muzeum sakralno ? historyczne.

Wśród najważniejszych zabytków Wielkiego Meteoru należy wymienić między innymi: cerkiew Przemienienia Pańskiego, refektarz, ossuarium oraz wieża z balkonem. Te udostępnione są dla turystów. Z kolei kaplice oraz szpital ? dom starców nie można zwiedzać.

Wieża wyciągowa powstała w XVI wieku. Służyła jako droga dotarcia do klasztoru dla mnichów. Dziś w wieży znajduje się muzeum, gdzie zobaczyć można zabytkowe naczynia, sprzęt gospodarczy oraz narzędzia.

Ossuarium, czyli kaplica czaszek to miejsce, gdzie przechowuje się kości zmarłych. Znajdują się tutaj drewniane regały, na których usytuowane są czaszki dawnych opatów.

W bibliotece znajduje się kilkaset ręcznie pisanych kodeksów, dokumenty patriarchów, pisma o znaczeniu historycznym, stare rękodzieła jak i złote encykliki.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Warłama

1Klasztor Warłama stanowi jeden z wielu atrakcyjnych monastyrów znajdujących się w Meteorach Greckich. Klasztor usytuowany jest na jednej z największych skał regionu. Można się do niego dostać po stopniach. Sam klasztor powstał w połowie XIV wieku. Założył go pustelnik Warłam. To właśnie od założyciela wywodzi się nazwa klasztoru. Pustelnik ten wybudował na szczycie skały trzy kościoły, cysternę na wodę oraz celę. Miejsce to po jego śmierci zostało opustoszałe na dwa wieku.

W XVI wieku dwaj bracia zakonnicy podjęli się odbudowy całej świątyni. Wówczas w miejscu tym powstały: katolikon pod wezwaniem Wszystkich Świętych, kościół Trzech Hierarchów oraz wieża. Niegdyś na terenie tego klasztoru działały pracownie kopiowania manuskryptów. Tutaj również znajdował się warsztat haftu sakralnego. Schody prowadzące do klasztoru powstały w XIX wieku. Wówczas także powstały drewniane mostki, które ułatwiały przejścia nad przepaściami. Wkrótce znów przyszedł okres opustoszenia dla tej świątyni.

Dopiero w drugiej połowie XX wieku znów zamieszkali tutaj mnisi. Główna świątynia klasztorna ? katolikon ? jest najważniejszym zabytkiem kompleksu. Budowla posiada dwie kopuły, nawę oraz boczne absydy. Wewnątrz znajdują się trony biskupa oraz opata. Ponadto znajduje się tutaj drewniany ikonostas oraz relikwiarz. Wszystkie te elementy ozdobione są elementami z kości słoniowej oraz masy perłowej. Znakomite są również ścienne malowidła, które przeszły renowację. Do pozostałych zabytków kompleksu należą: kaplica z XVII wieku, stary refektarz, dawne hospicjum oraz wieża wyciągowa.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego

1Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego usytuowany jest w kompleksie klasztorów greckich Meteorów. Znakomite zabytki mają duże znaczenie zarówno na arenie historycznej, jak i religijnej. Monastyr ten znajduje się w zachodniej części Meteorów. Króluje nad wioską Kastraki.

Skała, na której usytuowany jest klasztor mierzy sobie 80 metrów wysokości. Aby się dostać na jej szczyt należy pokonać 80 stromych stopni. Jest to miejsce dość rzadko odwiedzane przez turystów. jest to niewielka budowla, a do jej wnętrza prowadzi trudna i stroma ścieżka. Atrakcją tego miejsca nie są jedynie zabytkowe budowle sakralne, lecz także wspaniałe pejzaże skalne roztaczające się ze szczytu skały.

Klasztor pojawił się tutaj w XIV wieku. Pokryty był malowidłami. Niezamieszkane mury kompleksu przyczyniały się do niszczenia klasztoru. Uszkodzenia zrobiły się większe po niemieckim ataku bombowym podczas drugiej wojny światowej. Kilkanaście lat po wojnie rozpoczęto renowację klasztoru.

Budynek posiada ciekawą konstrukcję architektoniczną. Budynek ma piętrowy układ i częściowo wtapia się w skałę. Pierwszy poziom budynku stanowi kaplica świętego Antoniego z XIV ? wiecznymi malowidłami oraz krypta. Krypta ta stanowiła niegdyś miejsce służące do przechowywania kodeksów oraz relikwii. Drugi poziom zajmuje katolikon z XVI ? wiecznymi malowidłami przedstawiającymi sceny z Biblii oraz wizerunki świętych. Trzeci poziom to stary refektarz z pięknymi ozdobnymi freskami, w którym obecnie znajduje się sala przyjęć. Na tym poziomie znajduje się również kaplica świętego Jana Chrzciciela oraz ossuarium.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Świętego Stefana

1Klasztor Świętego Stefana Pierwszego Męczennika należy do zespołu świątynnego znajdującego się w greckich Meteorach. Jest to żeński klasztor funkcjonujący do dziś. Klasztor usytuowany jest na wysokiej skale nad przepaścią. Nad nią znajduje się most ułatwiający dostanie się do klasztoru.

Pierwszy klasztor na tej skale powstał tutaj prawdopodobnie w XII wieku. Katolikon ten został rozbudowany w XVI wieku. Druga wojna światowa przyniosła kres temu zespołowi świątynnemu. Jednakże po zbombardowaniu tego miejsca, weszło ono w posiadanie sióstr zakonnych. Mieszkające w klasztorze zakonnice zajęły się konserwacją zabytkowych ksiąg. Otworzyły również sklep z pamiątkami oraz różnymi dewocjonaliami.

W XIV wieku klasztor odwiedził bizantyjski cesarza Andronik Paleolog. Duże wrażenie, jakie wywarła na nim świątynia, sprawiło że obdarował on dość hojnie ten klasztor. Dary także dla tego klasztoru przekazał niegdyś władca Wołoszczyzny. Przekazał on kościołowi cenne relikwie, jak i grunty w swoim kraju.

Jest to miejsce o znaczeniu zarówno historycznym, religijnym, jak i zabytkowym. Najstarszy budynek kompleksu stanowi tutaj główna świątynia pod wezwaniem świętego Stefana Pierwszego Męczennika. Kościół ten pochodzi z XIV wieku. Został on przebudowany w XVI wieku. Posiadał jedną nawę. Wnętrze zdobiły XVI ? wieczne malowidła przedstawiające Chrystusa, Matkę Boską oraz świętych. Niestety tocząca się druga wojna światowa przyczyniła się do zniszczenia tych malowideł. Obecnie są one odnowione.

Na uwagę zasługuje również katolikon ze smukłymi kopułami. Wnętrze ozdobione jest współczesnymi malowidłami.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Świętej Trójcy

1W greckich Meteorach znajduje się wiele średniowiecznych monastyrów. Niektóre stanowią jedynie zabytek, a inne funkcjonują po dziś dzień.

Klasztor Świętej Trójcy powstał w XV wieku. Wybudował go mnich Dometiusz. Podczas drugiej wojny światowej niestety klasztor został okradziony oraz zniszczony. Znajdowała się tutaj biblioteka pełna manuskryptów, cennych zbiorów oraz znakomitych wartościowych książek, która została splądrowana. Ponadto znajdował się tutaj skarbiec z licznymi kodeksami oraz sprzętami liturgicznymi, którego eksponaty zostały bezpowrotnie stracone. W klasztorze przebywa obecnie kilku mnichów.

Ze średniowiecznych zabytków zachowała się tutaj główna świątynia klasztorna. Powstała ona na planie równobocznego krzyża, który zakończony jest kopułą. Świątynia ta posiada elementy ozdobne w postaci XVIII ? wiecznych fresków, wykonanych w technice późno bizantyjskiej. W kopule znajduje się postać Jezusa Chrystusa Pantokratora wraz z czterema ewangelistami, z których jeden z nich maluje ikonę Matki Boskiej. Dzieło to wykonali dwaj bracia: Mikołaj oraz Antoni.

Absyda katolikonu ozdobiona jest poprzez trzyczłonowe okna, nad którymi odznaczają się ceglane tak zwane zęby, na których znajdują się z kolei monogramy Chrystusa oraz krzyżów. W centralnej części nawy znajduje się rzeźbiony ikonostas. Jest on nowy. Wcześniejszy został skradziony. Przedsionek posiada wypukłą kopułę, jak i ciekawe ozdobne malowidła z XVII wieku.

W skład całego klasztornego kompleksu wchodzi również kaplica skalna, która zdobiona jest freskami.

Źródło zdjęć: 1

Monastyr Rusanu

1W krainie Meteorów usytuowanych jest wiele klasztorów prawosławnych pochodzących z epoki średniowiecza. Jednym z nich jest Monastyr Rusanu. Jest to żeński klasztor znajdujący się na wysokiej skale w centrum zespołu klasztornego. Do klasztoru prowadzą kamienne stopnia oraz mostki, które mogą wywołać dreszczyk na skórze, gdyż znajdują się nad przepaścią.

Prawdopodobnie klasztory powstały tutaj w XIII wieku. W XVII wieku stanowiły schronienie dla Greków, którzy uciekali przed Turkami. W XVI wieku znajdowała się tutaj pracownia manuskryptów, która została obrabowana podczas drugiej wojny światowej. W latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono tutaj remont, a następnie budynek oddano zakonnicom.

Klasztor powstał na planie kwadratu. Obecna jego postać pochodzi z XVI wieku. Zabudowania złożone są z trzech poziomów. Najniższy poziom zajmują pomieszczenia gospodarcze oraz pracownie. Piętro wyżej usytuowany jest katolikon, a najwyżej znajdują się pokoje gościnne, cele, jak i pokój przyjęć. Obecny kościół powstał na fundamencie XVI ? wiecznej świątyni w stylu athoskim.

Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego posiada XVI ? wieczne freski, które są znakomitym przykładem późno bizantyjskiej sztuki. Wśród najciekawszych warto wymienić: Sąd Ostateczny oraz Wzniebowzięcie Marii Panny. W katolikosie znajduje się wizerunek strusiego jaja. Związane to jest z jego ciekawą symboliką. Podobnie jak struś z daleka obserwuje swoje jaja do czasu wyklucia się młodych, Bóg czeka aż wierni narodzą się do wiary i pójdą za jego słowem.

Źródło zdjęć: 1