Zabytkowe metropolie

1Grecja jest krajem, którego korzenie sięgają czasów antycznych. Już w starożytności powstało tutaj wiele metropolii, które do dziś istnieją i mogą poszczycić się pozostałościami sprzed setek lat. W centralnej części kraju znajduje się miejscowość Lamia, której nazwa pochodzi od mitologicznej postaci. Z kolei na Peloponezie znajduje się miejscowość bogata w zabytki ? Monemwasia. Miasto łączy się ze stałym lądem za pomocą grobli. Miasto złożone jest z dwóch części: Dolnego Miasta oraz Górnego Miasta.

Górne Miasto usytuowane jest na skale o wysokości 300 metrów. Górne Miasto cechuje się malowniczymi urwiskami, które zobaczyć można od strony zachodniej tej części miasta.

Dolnego Miasta nie widać od strony lądu, ponieważ zasłania je ta olbrzymia skała, do której przylega ta niższa część metropolii. Pozostałe trzy strony Dolnego Miasta są otoczone XVI ? wiecznymi murami weneckimi, których długość wynosi 900 metrów. Jedyne wejście do miasta znajduje się od strony zachodniej, gdzie do wewnątrz wprowadzi nas niewielka brama. W murach weneckich znajdują się jeszcze dwie inne bramy: brama morska, która znajduje się od strony południowej i niegdyś stanowiła bezpośredni dostęp do morza oraz brama wschodnia, która jest wejściem na stary cmentarz. Nie było tutaj nigdy portu. Jedyną przystań stanowiła mała reda znajdująca się przy grobli.

Dolne Miasto usiane jest wąskimi uliczkami, które tworzą labirynt dróg, wokół których znajdują się bizantyjskie kościoły oraz domy. Wśród najważniejszych zabytków tego miasta należy wymienić między innymi zabudowę sakralną, na którą składają się głównie kościoły pochodzące nawet x XIII wieku.

Źródło zdjęć: 1

Dzieje Monemwasi

1Monemwasia to znakomita miejscowość położona w malowniczym miejscu, a krajobraz jaki tworzy samo miasto wraz z naturalnym podłożem sprawia, że warto tu przyjechać. Miasto leży na półwyspie Peloponeskim. Składają się na nie zarówno zapierające dech w piersiach urwiska morskie, jak i liczne zabytki otoczone monstrualnym murem wiedeńskim pochodzącym z XVI wieku. Do miasta prowadzi jedyna droga lądowa ? poprzez wąską groblę. Miasto leży na szczycie skały i dzieli się na dwie części. Założyli je mieszkańcy północnej Grecji, którzy uciekali przed ludami słowiańskimi. Miało to miejsce pod koniec VI wieku.

Już w X wieku miasto pełniło funkcję ważnego portu. W jego okolicy znajdowało się skrzyżowanie ważnych szlaków morskich. Miasto posiadało również własną flotę, co w połączeniu ze strategicznym położeniem, dawało szybki rozwój oraz wzbogacanie się miasta. Doskonała forteca dała mieszkańcom ochronę przed różnymi najazdami, jak na przykład Arabów czy Normanów. Do sukcesów przyczyniła się uprawa roli wewnątrz murów miejskich, co dało pożywanie podczas walk. Przez kilkaset lat miasto znajdowało się pod rządami imperium Bizantyjskiego. W XIII wieku miasto przeszło w ręce Franków. Z kolei w XV wieku na krótko weszła w przynależność Państwa Kościelnego, a następnie miastem rządzili Wenecjanie. W kolejnych latach Monemwasia przechodziła z rąk do rąk ? od Wenecji do Turcji i na odwrót.

W skład Grecji miasto weszło na początku lat dwudziestych w XIX wieku. Kiedy powstał Kanał Koryncki, strategiczne znaczenie miasta utraciło znaczenie na skutek zmiany szlaków handlowych. Wówczas miasto wyludniało się bardzo szybko. Dziś jedynie w Dolnym Mieście mieszka zaledwie kila rodzin.

Źródło zdjęć: 1

Starożytne Methoni

1W południowo ? zachodniej części Peloponezu usytuowane jest zabytkowe miasto portowe Methoni. Miasto powstało w czasach antycznych. W dziełach Homera nosiło nazwę Pedasos. W IX wieku miasto znalazło się w granicach państwa bizantyjskiego. Wówczas miasto stanowiło bazę do walki z piratami. Również w tym samym czasie miał miejsce arabski atak na miasto. Flota arabska została rozbita.

W XII wieku miasto zaatakowali Wenecjanie. W XIII wieku Godfryd Villehardouin wraz ze swoim przyjacielem podbił cały Peloponez tworząc Księstwo Achai. Następnie krzyżackie księstwo zostało zdobyte przez Wenecjan. Wówczas Methoi stało się ważnym punktem tranzytowym. Było to również centrum kultury, handlu i wojska. Wenecjanie wznieśli tutaj twierdzę. Pod koniec XIV wieku twierdzę zdobyli Turcy, którzy rządzili miastem aż do pierwszej połowy XIX wieku. Następnie twierdza przeszła w ręce francuskie.

W mieście znajduje się wiele zabytków architektonicznych. Ponadto jest to miasto również atrakcyjne pod względem przyrodniczym. U wybrzeży miasta znajduje się malowniczy archipelag wysepek bogatych w atrakcje turystyczne, takiej jak latarnia morska, czy jaskinia z przepięknymi naciekami. W Methoni najważniejszą atrakcją turystyczną jest twierdza Kastro. Jest to zabytek średniowieczny otoczony prawie ze wszystkich stron morzem. Od strony lądu zamek odgradza fosa. Do zamku prowadzi most. Do dziś zachowały się tutaj ruiny budowli pochodzących z różnych epok. Na okolicznej wysepce znajduje się inny zamek ? Bourtzi. Wybudowany został przez Turków i służył niegdyś jako więzienie.

Źródło zdjęć: 1

Greckie starożytne dzieła

1Pinakoteka ateńska jest to starożytne miejsce znajdujące się niegdyś w północno ? zachodniej części Propylejów. Było to miejsce, gdzie odbywała się ekspozycja obrazów. Złożone było z przedsionka, w którym znajdowała się kolumnada wykonana w porządku doryckim oraz z sali o kształcie prostokąta. Dziś miejsce to jest znane jedynie ze źródeł pisanych. W zachodniej części Akropolu znajdował się niegdyś posąg Ateny. Posąg ten wykonał Fidiasz w V wieku przed naszą erą. Posąg posiadał 7 metrów wysokości i połyskiwał w słońcu, stąd tez widoczny był dla zbliżających się okrętów. Bogini posiadała włócznię oraz tarczę. Cały posąg wykonany był z brązu.

Na Peloponezie znajduje się wzgórze Akronauplia, które w okresie starożytnym stanowiło akropol dla miasta Nauplion. W okresie panowania tutaj Bizancjum na wzgórzu powstała twierdza obronna, która z czasem została rozbudowana przez Wenecjan. Kiedy Grecja odzyskała niepodległość, budowla ta pełniła funkcję więzienia. Następnie powstał tutaj hotel. Do hotelu wiodą ruchome schody, które również pokonują tunel biegnący przez zbocze wzgórza.

Większość terenów znajdujących się na wzgórzu stanowią fortyfikacje pochodzące z różnych okresów, które przeplatają się tu z kaktusowym lasem, co stanowi dodatkową atrakcję tego miejsca. U podnóża wzgórza znajdują się również miejskie fortyfikacje. Znakomite widoki można podziwiać z promenady, która wiedzie wokół wzgórza. Częściowo droga poprowadzona jest tunelem. Na wzgórze prowadzi również droga wyposażona w liczne punkty widokowe, skąd można podziwiać nie tylko całe miasto, ale i horyzont morski.

Źródło zdjęć: 1

Sparta

1Sparta to starożytne miasto znajdujące się w południowej części Grecji. Usytuowane było na półwyspie Peloponez i stanowiło główne miasto Lakonii. Obecnie Sparta nadal jest stolicą Lakonii. W granicach miasta znajduje się także średniowieczne oraz bizantyjskie miasto Mistra. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. Ponadto okolica bogata jest w walory przyrodnicze oraz krajobrazowe. Rozpościera się tutaj pasmo górskie Tajgetu, które przyciąga amatorów pieszych wycieczek.

Miasto zaczęło powstawać w około XII wieku przed naszą erą. Wówczas zaczęli się tu osiedlać Dorowie. W IX wieku przed naszą erą połączyły się cztery osady tworząc miasto Sparta. Później do miasta dołączyła się kolejna wioska. Miasto to było potęgą militarną. W VIII wieku przed naszą erą Spartanie zajęli okoliczną krainę ? Mesenię. W VII wieku Meseńczycy zbuntowali się w wyniku czego doszło do wybuchu drugiej wojny meseńskiej, jednak Spartanom udało się rozbić powstanie. W VI wieku przed naszą erą powstał Związek Peloponeski, dzięki któremu Spartanie połączyli kilka polis znajdujących się w południowej części Grecji.

Na czele państwa stali królowie z dwóch dynastii: Agiadów oraz Europontydów. Pełnili oni funkcję zwierzchnika armii, jak i wykonywali obowiązki religijne. Zgromadzenie wojowników miało większą władzę niż królowie. Decyzje podejmowała Rada Starszych, do której powoływano szanowanych obywateli. Jednakże najważniejszymi urzędnikami byli eforowie pełniący urzędy kolegialnie. Głównie ludność zajmowała się szkoleniem wojskowym. W II wieku przed naszą erą weszła w skład Imperium Rzymskiego.

Źródło zdjęć: 1

Pylos i Pnyks

1Pylos to zarówno miasto, jak i zatoka znajdujące się na Peloponezie w Grecji. Miasto to istniało już w starożytności w okresie mykeńskim. Starożytne Pylos znajdowało się niedaleko obecnego miasta. Odkryto tutaj między innymi cytadelę znajdującą się na wzgórzu. Był to Pałac Nestora. Pałac powstał w XV wieku przed naszą erą. Później był wielokrotnie przebudowywany. W XIII wieku przed naszą erą zniszczone zostało archiwum pałacu, jak i sam pałac w 1200 roku. Odnaleziono nieliczne tabliczki z pismem linearnym B. Budowle posiadały potężne mury obronne. Początkowo pałac był dwukondygnacyjny. Do dziś zachowały się ściany, które zbudowane były z kamienia. Ściany następnie pokrywane były tynkiem oraz drewnianą boazerią.

W skład całego kompleksu pałacowego wchodziły trzy zespoły budowli oraz wiele pomieszczeń, na które składały się komnaty, warsztaty oraz magazyny. Do pałacu prowadziło duże wejście. Wokół dziedzińca znajdowały się między innymi takie pomieszczenia, jak: łazienka, komnata królowej oraz megaron. W centrum umieszczone było palenisko. Ściany pokryte były freskami, a posadzki pokrywały stiuki. Ponadto wzdłuż ściany znajdował się również balkon. Odnaleziono tutaj wiele interesujących fresków przedstawiających różne sceny. Poza pomieszczeniami mieszkalnymi znajdowały się tutaj warsztaty oraz magazyny, w których znajdowały się między innymi amfory na wino. Nieopodal pałacu znaleziono grób kopułowy, w którym znajdował się sarkofag.

W Atenach znajduje się również zabytkowe wzgórze Pnyks. Znaleziono tutaj fundamenty budowli z IV wieku przed naszą erą. Znajdowało się tutaj między innymi sanktuarium Zeusa. Dziś znajduje się w tym miejscu platforma widokowa.

Źródło zdjęć: 1

Mistra ? ważny kurort

1Mistra jest to miejscowość znajdująca się na zboczach gór Tajget na półwyspie Peloponez. Jest to starożytne ufortyfikowane miasto bizantyjskie znajdujące się w Grecji. Nieopodal znajduje się Sparta. Obecnie miasto to stanowi ważny ośrodek turystyczny. Znajduje się tutaj wiele zabytków, które wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wśród nich warto wymieni nić: kościoły, klasztory, pałac oraz fortecę.

Miasto powstało na początku XIII wieku. Założyli je Frankowie. Podczas czwartej krucjaty miasto zostało zajęte przez Konstantynopol. Również w XIII wieku książę Achai ? Wilhelm II Villehardouin wybudował tutaj zamek. Następnie miasto zostało oddane w ręce Bizancjum jako okup za księcia Wilhelma II. Później Mistra stała się stolicą despotatu Morei. Miasto zarządzane było przez cesarzy. Za czasów Teodora I Paleologa miasto to stało się potęgą Bizancjum. W XIV oraz w XV wieku Mistra była centrum kulturalnym oraz intelektualnym Bizancjum. Wśród najznakomitszych uczonych przebywających niegdyś w mieście był filozof Gemistos Plethon. W mieście także rozkwitała architektura Bizancjum. Powstały tutaj liczne kościoły z kopułami ozdobione freskami.

Od drugiej połowy XV wieku Mistra znalazła się pod panowaniem tureckim. Na przełomie XVII i XVIII wieku nastąpił kolejny okres rozwoju miasta, ale już pod skrzydłami okupacji weneckiej. Później miasto wróciło w skład Turcji. W XVIII i XIX wieku miasto zostało zniszczone dwa razy przez pożary. Odbudowę miasta rozpoczęto w XX wieku, lecz przerwała ją wojna domowa.

Źródło zdjęć: 1