Wielki Meteor

1Wielki Meteor to najwyżej położony klasztor wśród Meteorów Greckich. Od podłoża do szczytu jest około 250 metrów, a na wierzchołek skały prowadzi ponad 100 stopni. Klasztor założony został w XIV wieku. Obecnie jest to męski klasztor, w którym znajduje się wiele zabytków. Wśród ważniejszych elementów całego kompleksu należy wymienić bibliotekę, kaplice, cerkiew Przemienienia Pańskiego oraz refektarz.

W bibliotece znajduje się kilkaset ręcznie pisanych kodeksów. Mają one duże znaczenie literackie. Ponadto znajdują się tutaj różne dokumenty patriarchów oraz inne pisma, które mają ogromne znaczenie historyczne. Zobaczyć tutaj możemy także późno bizantyjskie ikony oraz szaty haftowane złotem. W bibliotece znajdują się również stare rękodzieła oraz złote encykliki, jak i wiele innych interesujących zabytków.

Główną świątynię stanowi cerkiew Przemienienia Pańskiego. Pochodzi ona z XIV wieku. W późniejszych latach powstało prezbiterium oraz główna część. Jest to najcenniejsza świątynia wśród Meteorów. Początkowo był to niewielki kościół, który rozbudowano w późniejszym czasie. Ostatnia przebudowa przypada tutaj na XVI wiek. W północnej części znajduje się kryta galeria, która biegnie wzdłuż ściany. Świątynia pokryta jest bezcennymi malowidłami. Wystrój dopełniają bogato zdobione pulpity, ikony, jak i rzeźbiony osiemnastowieczny ikonostas. Na uwagę zasługuje także tron biskupi zdobiony masą perłową. Pochodzi on z XVII wieku.

Refektarz pochodzi z XVI wieku i posiada surowe kamienne ściany. Dziś znajduje się tutaj muzeum poświęcone starym przyborom kuchennym oraz zastawom stołowym.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego

1Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego usytuowany jest w kompleksie klasztorów greckich Meteorów. Znakomite zabytki mają duże znaczenie zarówno na arenie historycznej, jak i religijnej. Monastyr ten znajduje się w zachodniej części Meteorów. Króluje nad wioską Kastraki.

Skała, na której usytuowany jest klasztor mierzy sobie 80 metrów wysokości. Aby się dostać na jej szczyt należy pokonać 80 stromych stopni. Jest to miejsce dość rzadko odwiedzane przez turystów. jest to niewielka budowla, a do jej wnętrza prowadzi trudna i stroma ścieżka. Atrakcją tego miejsca nie są jedynie zabytkowe budowle sakralne, lecz także wspaniałe pejzaże skalne roztaczające się ze szczytu skały.

Klasztor pojawił się tutaj w XIV wieku. Pokryty był malowidłami. Niezamieszkane mury kompleksu przyczyniały się do niszczenia klasztoru. Uszkodzenia zrobiły się większe po niemieckim ataku bombowym podczas drugiej wojny światowej. Kilkanaście lat po wojnie rozpoczęto renowację klasztoru.

Budynek posiada ciekawą konstrukcję architektoniczną. Budynek ma piętrowy układ i częściowo wtapia się w skałę. Pierwszy poziom budynku stanowi kaplica świętego Antoniego z XIV ? wiecznymi malowidłami oraz krypta. Krypta ta stanowiła niegdyś miejsce służące do przechowywania kodeksów oraz relikwii. Drugi poziom zajmuje katolikon z XVI ? wiecznymi malowidłami przedstawiającymi sceny z Biblii oraz wizerunki świętych. Trzeci poziom to stary refektarz z pięknymi ozdobnymi freskami, w którym obecnie znajduje się sala przyjęć. Na tym poziomie znajduje się również kaplica świętego Jana Chrzciciela oraz ossuarium.

Źródło zdjęć: 1

Monastyr Rusanu

1W krainie Meteorów usytuowanych jest wiele klasztorów prawosławnych pochodzących z epoki średniowiecza. Jednym z nich jest Monastyr Rusanu. Jest to żeński klasztor znajdujący się na wysokiej skale w centrum zespołu klasztornego. Do klasztoru prowadzą kamienne stopnia oraz mostki, które mogą wywołać dreszczyk na skórze, gdyż znajdują się nad przepaścią.

Prawdopodobnie klasztory powstały tutaj w XIII wieku. W XVII wieku stanowiły schronienie dla Greków, którzy uciekali przed Turkami. W XVI wieku znajdowała się tutaj pracownia manuskryptów, która została obrabowana podczas drugiej wojny światowej. W latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono tutaj remont, a następnie budynek oddano zakonnicom.

Klasztor powstał na planie kwadratu. Obecna jego postać pochodzi z XVI wieku. Zabudowania złożone są z trzech poziomów. Najniższy poziom zajmują pomieszczenia gospodarcze oraz pracownie. Piętro wyżej usytuowany jest katolikon, a najwyżej znajdują się pokoje gościnne, cele, jak i pokój przyjęć. Obecny kościół powstał na fundamencie XVI ? wiecznej świątyni w stylu athoskim.

Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego posiada XVI ? wieczne freski, które są znakomitym przykładem późno bizantyjskiej sztuki. Wśród najciekawszych warto wymienić: Sąd Ostateczny oraz Wzniebowzięcie Marii Panny. W katolikosie znajduje się wizerunek strusiego jaja. Związane to jest z jego ciekawą symboliką. Podobnie jak struś z daleka obserwuje swoje jaja do czasu wyklucia się młodych, Bóg czeka aż wierni narodzą się do wiary i pójdą za jego słowem.

Źródło zdjęć: 1

Meteory greckie

1Meteory greckie to masyw skalny o wysokości dochodzących 540 metrów nad poziomem morza. Skały z piaskowca stały się tutaj miejscem do budowy prawosławnych klasztorów. Meteory znajdują się w północno ? zachodniej części Równiny Tesalskiej. Najbliżej położona jest miejscowość Kalampaka.

Monastyry wybudowane na skałach wymagały siły oraz metody budowania. Wszelkie materiały niezbędne do powstania na szczytach skalnych klasztorów wciągane były ręcznie za pomocą lin. Tak samo wejście na szczyt prowadziło po linie.

W dzisiejszych czasach część z tych monastyrów jest udostępniona turystom. W celu udogodnień turystycznych powstały tutaj schody oraz niezbędne pomosty.

Pierwsze społeczeństwa religijne powstały tutaj w X wieku. Początkowo mnisi zamieszkiwali pustelnie oraz jaskinie. Z miejscem związana jest legenda. Mianowicie święty Atamazy dostał się na szczyt skały na skrzydłach orła i postawił tam pierwszy klasztor. Miało to miejsce w pierwszej połowie XIV wieku podczas wojen Bizancjum z Serbią. Klasztory stanowiły miejsce nie do zdobycia.

Okres świetności monastyrów przypada na panowanie osmańskie w XVI wieku. Wówczas zgromadzono tu wiele skarbów, a mnisi czerpali ogromne zyski z posiadłości ziemskich znajdujących się w okolicznych regionach. W XVIII wieku skończyły się dobre czasy dla prawosławnych klasztorów. Nadszedł początek ich upadku. Przyczyną upadku kompleksu klasztornego były nie tylko kłótnie pomiędzy mnichami, ale i postępująca erozja skał. Zniszczeniu zaczęły ulegać także budynki klasztorne.

Źródło zdjęć: 1