Keramejkos i Korynt

1Keramejkos to jedno ze stanowisk archeologicznych starożytnej Grecji. Jest to dzielnica starożytnych Aten. Mieszkali tutaj niegdyś rzemieślnicy, którzy zajmowali się wyrobami ceramicznymi. W dzielnicy tej także znajdował się główny cmentarz miasta. Nawet dziś możemy zobaczyć znajdujące się tutaj liczne nagrobki, w których znaleziono liczne dzieła sztuki. Dzieła te usytuowane są obecnie w miejscowym muzeum. Dzielnicę tą otaczały tak zwane Długie Mury. W Keramejkos początek miała święta droga, którą podążały procesje do Eleuzis. Procesje te odbywały się ku czci Demeter. Do dzielnicy prowadziły dwie bramy: Święta Brama oraz Barama Dipylońska.

Korynt to kolejne starożytne miasto Grecji. Znajduje się w na półwyspie Peloponez. Jest to miasto portowe graniczące z kurortem turystycznym ? Lutraki. Obecny Korynt znajduje się kilka kilometrów od starożytnych ruin miasta. ruiny te znajdują się u stóp góry. Na terenie kompleksu archeologicznego znajdują się między innymi pozostałości świątyni Apollina wykonanej w porządku doryckim. Świątynia ta powstała w VI wieku przed naszą erą. Nad tymi ruinami znajdował się ufortyfikowany Akrokorynt. Niegdyś istniała tutaj świątynia Afrodyty. Świątynia ta znana była z sakralnej prostytucji. Dziś na górze znajduje się średniowieczna twierdza.

Ślady osadnictwa w Koryncie pochodzą z piątego tysiąclecia przed naszą erą. Początkowo rządzili tutaj monarchowie z rodu Heraklitów, a następnie po zamachu stanu ? z rodu Bakchiadów. W VII wieku przed naszą erą władzę przejął Kypselos i to właśnie wówczas rozpoczął się złoty wiek dla Koryntu.

Źródło zdjęć: 1

Budowlane cuda Grecji

443px-BrauronW Grecji znajduje się wiele stanowisk archeologicznych. Jednym z nich jest Brauron. Znajdowało się tutaj miejsce kultu  Artemidy, jak i starożytne greckie miasto. Dziś znajduje się tutaj miejscowość Wrawrona. Homer opisywał, że to tutaj zbierały się okręty przed wyruszeniem na wojnę trojańską. Najstarsze ślady osadnictwa w tym miejscu pochodzą z okresu neolitu. Istniało tu niegdyś miasto portowe ważne dla ówczesnej miejscowej ludności. Miasto to po okresie mykeńskim zostało opuszczone. Ponownie rozkwitło w VIII wieku przed naszą erą. W 300 roku przed naszą erą miasto zakończyło swoją świetność poprzez klęskę w postaci powodzi.

Niegdyś znajdowało się tutaj sanktuarium ku czci Artemidy. Obecnie możemy tutaj zobaczyć pozostałości tego miejsca w postaci kilku doryckich kolumn. Do dziś zachowało się również źródło świątynne, które niegdyś uważane było za święte. Tutaj odbywały się święta. Uczestniczyły w nich młode dziewczyny, które przebierane były za niedźwiedzice. Święta te związane były z kultem Artemidy. Uważa się jednak, że korzenie mają znacznie wcześniej i powiązane były w czasach prehistorycznych z kultem przyrody.

Bassaj to kolejne starożytne miejsce Grecji. Znajduje się na Peloponezie. Jest to świątynia związana z kultem Apollina powstała w V wieku przed naszą erą. Charakterystyczną cechą tej budowli architektonicznej jest połączenie wszystkich możliwych porządków architektonicznych greckich: doryckiego, jońskiego oraz korynckiego. Jest to jedna z najlepiej zachowanych zabytkowych świątyń greckich.

Źródło zdjęć: 1

Antyczne Delfy

1Starożytne miasto Delfy powstało w okresie epoki mykeńskiej. Nad miastem góruje pasmo górskie Parnasu. Obecnie jest to stanowisko archeologiczne. Swoją sławę Delfy zawdzięczają wyroczni. Było to miejsce kultu Apollina.

Głównym centrum tego miejsca była świątynia Apollina, która powstała pod koniec VII wieku przed naszą erą. Świątynia ta była wielokrotnie niszczona: najpierw przez pożar, a następnie przez trzęsienie ziemi i znów przez pożar. W IV wieku przed naszą erą miejsce to straciło na znaczeniu pielgrzymkowym poprzez wcześniejsze zniszczenia. Świątynia została odbudowana, ale nie powróciła do dawnej swojej świetności.

Świątynia Apollina była wykonana w stylu doryckim. Jako budulec posłużył porowaty wapień oraz biały marmur. W świątyni znajdował się niegdyś stożkowaty marmurowy blok, który wyznaczał środek ziemi. Stąd wybijało święte źródło. Wzdłuż świętej drogi znajdowały się skarbce oraz pomniki. Droga ta prowadziła do wielkiego teatru.

Najważniejsza jednak tutaj była wyrocznia, za pomocą której kapłani kierowali życiem wszystkich Greków. Znana była także poza granicami kraju. Przychodzono do niej po rady, a w zamian zostawiano bogate dary. W wyroczni zasiadała Pytia, której przepowiednie były dwuznaczne. Pytie były wybierane początkowo z arystokratycznych rodzin, a następnie ze zwykłych osób. Przyszłość przepowiadała w narkotycznych oparach. Nikt jej nigdy nie widział, ponieważ pytania do wyroczni trafiały za pośrednictwem kapłanów. Znaczenie wyroczni upadło po wojnach perskich, kiedy to przepowiednie okazały się mylne. Całość dopełniły trzęsienia ziemi.

Źródło zdjęć: 1