Budowniczy w Grecji i znane bitwy morskie

1W Grecji zobaczyć można wiele zabytkowych dzieł architektonicznych. Twórcami ich byli znakomici architekci. W tej grupie znajdziemy między innymi Sostratosa z Knidos. Żył i tworzył on w pierwszej połowie III wieku przed naszą erą. Oprócz tego był także dyplomatą oraz konstruktorem. Najbardziej znanym jego dziełem jest latarnia morska znajdująca się na wyspie Faros w Aleksandrii. Był także twórcą wiszących portyków w Knidos oraz kilku konstrukcji w Delfach. Zainicjował formę stoa ? dwukondygnacyjne rozwiązanie przestrzenne.

Teodoros z Samos to także znany architekt grecki. Oprócz tego był także rzeźbiarzem. Żył i tworzył w VI wieku przed naszą erą. Był między innymi współtwórcą planu świątyni Hery na Samos, Artemizjonu w Efezie oraz posągu Apollina Pytyjskiego. Stworzył on także posąg ? autoportret. Uważano go za wynalazcę poziomicy oraz kątownicy.

Historia Grecji wiąże się również z wieloma bitwami. W V wieku przed naszą erą odbyła się bitwa morska u ujścia Ajgospotamoj. Była to walka Aten ze Spartanami. Była to rozstrzygająca bitwa wojny peloponeskiej, którą wygrali Spartanie. Kolejną znaną bitwą była bitwa pod Artemizjonem pomiędzy Grecją a Persją. Miała ona miejsce w V wieku przed naszą erą. Bitwa ta zakończyła się wycofaniem floty greckiej.

Długa historia takiego kraju, jakim jest Grecja, daje nam dziś możliwości nie tylko zapoznania się z nią z podręczników, ale i z zabytków architektury, którą można dziś podziwiać w postaci ruin bądź odremontowanych kompleksów.

Źródło zdjęć: 1

Greccy budowniczy

1Podczas wielotysięcznej historii Grecji, w kraju tym działało wielu znanych architektów. Jednym z nich był Iktinos. Żył w V wieku przed naszą erą. był on twórcą ateńskiego Partenonu oraz świątyni Apollina w Bassaj. Ponadto to on do sztuki wprowadził styl koryncki. W VII wieku naszej ery żył i działał Kallinik z Heliopolis. Był nie tylko architektem, ale i wynalazcą. Przypisuje mu się wynalezienie tak zwanego ognia greckiego. Była to łatwopalna ciecz, która używana była w celu rozpylenia na okręty wroga. Ciecz tą użyto między innymi w bitwie pod Kyzikos podczas walki z Arabami.

Kossutiusz to rzymski architekt, ale działał w starożytnej Grecji. Między innymi ukończył on Olimpiejon. Hippodamos to  grecki uczony z przełomu VI i V wieku przed naszą erą. był inicjatorem rozpowszechnienia regularnej urbanistyki. Rozpowszechniał on również szachownicowy plan miasta.

Hermoganes to z kolei architekt działający w II wieku przed naszą erą. Stworzył nowy typ świątyni ? pseudodipteros. Zdefiniował także rodzaje kolumnad. Wśród bardziej znanych budowli, które stworzył wymienić należy świątynię Zeusa oraz świątynię Artemidy w Magnezji. Z tego samego okresu pochodził Hermodoros z Salaminy. Działał on w Rzymie, gdzie wzniósł między innymi świątynię Marsa.

Dejnokrates to architekt grecki, który zajmował sie również urbanistyką. Żył w IV wieku przed naszą erą. zaprojektował on plan Aleksandrii o prostopadłej siatce ulic, zbudował bogato zdobiony rzeźbami i reliefami monumentalny stos pogrzebowy, jak i wiele świątyń w Delfach, czy Delos. Był także współtwórcą Drugiej Świątyni Artemidy w Efezie.

Antemiusz z Tralles był greckim architektem i inżynierem. Znał się także na fizyce i matematyce. Był głównym architektem Konstantynopola, jak i profesorem geometrii.

Źródło zdjęć: 1

Greccy architekci

1Podczas wielotysięcznej historii Grecji, w kraju tym działało wielu znanych architektów. Jednym z nich był Iktinos. Żył w V wieku przed naszą erą. był on twórcą ateńskiego Partenonu oraz świątyni Apollina w Bassaj. Ponadto to on do sztuki wprowadził styl koryncki. W VII wieku naszej ery żył i działał Kallinik z Heliopolis. Był nie tylko architektem, ale i wynalazcą. Przypisuje mu się wynalezienie tak zwanego ognia greckiego. Była to łatwopalna ciecz, która używana była w celu rozpylenia na okręty wroga. Ciecz tą użyto między innymi w bitwie pod Kyzikos podczas walki z Arabami.

Kossutiusz to rzymski architekt, ale działał w starożytnej Grecji. Między innymi ukończył on Olimpiejon. Hippodamos to  grecki uczony z przełomu VI i V wieku przed naszą erą. był inicjatorem rozpowszechnienia regularnej urbanistyki. Rozpowszechniał on również szachownicowy plan miasta.

Hermoganes to z kolei architekt działający w II wieku przed naszą erą. Stworzył nowy typ świątyni ? pseudodipteros. Zdefiniował także rodzaje kolumnad. Wśród bardziej znanych budowli, które stworzył wymienić należy świątynię Zeusa oraz świątynię Artemidy w Magnezji. Z tego samego okresu pochodził Hermodoros z Salaminy. Działał on w Rzymie, gdzie wzniósł między innymi świątynię Marsa.

Dejnokrates to architekt grecki, który zajmował sie również urbanistyką. Żył w IV wieku przed naszą erą. zaprojektował on plan Aleksandrii o prostopadłej siatce ulic, zbudował bogato zdobiony rzeźbami i reliefami monumentalny stos pogrzebowy, jak i wiele świątyń w Delfach, czy Delos. Był także współtwórcą Drugiej Świątyni Artemidy w Efezie.

Antemiusz z Tralles był greckim architektem i inżynierem. Znał się także na fizyce i matematyce. Był głównym architektem Konstantynopola, jak i profesorem geometrii.

Źródło zdjęć: 1

Korynt i jego atrakcje

1Korynt stanowi miasto portowe znajdujące się na Peloponezie. Obok tego zabytkowego miasta znajduje się kurort turystyczny ? Lutraki. Ruiny starożytnej metropolii usytuowane są nieopodal obecnego miasta. Odnaleziono tutaj ruiny świątyni Apollina wykonanej w porządku doryckim z VI wieku przed naszą erą. Powyżej na stromym wzgórzu znajdował się niegdyś Akrokorynt, gdzie znajdowała się świątynia Afrodyty. Dziś na wzgórzu zauważyć można jedynie pozostałości po średniowiecznym zamku.

Osadnictwo w tym miejscu pojawiło się już w piątym tysiącleciu przed naszą erą. W okresie starożytności miasto stanowiło ważną metropolię grecką. Dochodziło tutaj często do zamachów stanu i zmiany władzy. Kiedy władzę przejął Kypselos miasto przeżyło swój największy rozwój. Głównie rozwinął się tutaj handel oraz rzemiosło. W okresie klasycznym powstała tutaj świątynia Afrodyty. Również w mieście odbywały się igrzyska istmijskie. Po wojnie korynckiej miasto przejęła armia Argos. Powstał także Związek Koryncki. W II wieku przed naszą erą Rzymianie zniszczyli miasto. Odbudowane miasto w I wieku przed naszą erą stało się stolicą kolonii rzymskiej. W okresie bizantyjskim miasto nawiedzały trzęsienia ziemi. Powstały również mury obronne. W kolejnych okresach miasto znalazło się również pod panowaniem Wenecjan oraz Turków osmańskich.

W Koryncie przebywał święty Paweł podczas swoich podróży misyjnych. Podczas swojej drugiej podróży misyjnej do Grecji i Azji Mniejszej założył tutaj gminę chrześcijańską.

Źródło zdjęć: 1

Cudowna Agora Grecka

1W Atenach znajduje się najbardziej chyba znana agora ateńska. Na agorze w starożytnej Grecji znajdowało się wiele budynków użytku publicznego, ale nie brakowało tutaj również miejsc kultu. Charakterystyczne zabudowania tworzyły zadaszone kolumnady. Ich celem była zarówno ochrona przed deszczem, jak i przed ostrym słońcem. Usytuowana była u podnóża Akropolu.  Było to miejsce spotkań handlowych, uroczystości, jak i znajdowały się tutaj najważniejsze urzędy. Tak było w okresie klasycznym. Odbywały się tu również sądy, jak i przedstawienia teatralne. Nie brakowało tu również zorganizowanych zawodów sportowych.

Początki agory sięgają około 600 roku przed naszą erą. Wiele znakomitych budowli powstało tutaj zarówno w okresie hellenistycznym, jak i w okresie rzymskim. W III wieku naszej ery miasto zniszczyli Herulowie. Agorę dzieli się na dwie grupy: Agorę Grecką oraz Agorę Rzymską. W Agorze Greckiej obecnie znajduje się Muzeum Agory. Z kolei w Agorze Rzymskiej odbywają się międzynarodowe wydarzenia kulturalne.

W skład Agory Greckiej wchodziło wiele znakomitych budynków. Znajdowała się tutaj zadaszona kolumnada Hermesa, jak i Portyk Malowany. Były tu również inne kolumnady: Stoa Zeusa, Stoa Południowa oraz Stoa Królewska. Natomiast do zespołu świątyń należały: Świątynia Afrodyty Urania, Świątynia Hefajstosa, Świątynia Apollina Patroosa oraz Ołtarz Dwunastu Bogów. Do pozostałych zabudowań należał budynek sądu, Heliaia, Strategeion, jak i Stary oraz Nowy Buleutrion. Znajdowały się tu również: Tolos, Mennica, Studnia oraz Kolonos Agorajos.

Źródło zdjęć: 1

Odeon Heroda i świątynia Ateny Nike

2Odeon Heroda jest jedną z najwspanialszych starożytnych budowli. Znajduje się na południowo ? zachodnim stoku Akropolu ateńskiego. Powstał w II wieku na zlecenie Heroda Attyka. Odeon był w stanie pomieścić około 6 tysięcy widzów. Posiadał typowy styl teatru rzymskiego. Duża scena posiadał trzy kondygnacje. Orchestra była okrągła i wyłożona marmurem tworzącym szachownicę. Budynek ten posiadał zadaszenie wykonane z cedrowego drewna. To wszystko dawało doskonałą akustykę.

Nie tylko kiedyś odbywały się tutaj znakomite przedstawienia, ale i dziś odeon służy mieszkańcom Grecji. Raz w roku odbywa się tutaj Festiwal Ateński, w ramach którego można tutaj zobaczyć różnorodne spektakle, czy posłuchać muzyki na koncertach. Odeon otwarty jest tylko w trakcie festiwalu.

Świątynia Ateny Nike to kolejna znakomita budowla Akropolu. Jest to nieduża świątynia wykonana w stylu attycko ? jońskim. Powstała w V wieku przed naszą erą. budynek ten był rekonstruowany, lecz mimo wszystko całość zachowana była w dobrym stanie. Świątynia została zbudowana z marmuru Petelickiego. Na taras prowadziły schody. Kolumny świątyni były rozmieszczone w jednakowych odległościach od siebie. Całość przykryta była dwuspadowym dachem. Świątynia posiadała bogate zdobienia w postaci posągu Ateny Nike posągu Hekate, balustrady, reliefów oraz fryzu. Bogini Nike trzymała w jednej ręce owoc grantu, a w drugiej ? hełm. Reliefy zachowały się w złym stanie. Posąg Hekate znajdował się przy schodach, a balustrada znajdowała się od strony urwiska.

Źródło zdjęć: 1

Znakomite budowle greckie

1Akrokorynt znajduje się na Peloponezie. Jest to wzgórze o wysokości 575 metrów nad poziomem morza. W okresie starożytności był to akropol dla Koryntu. Na wzgórzu niegdyś znajdowała się słynna świątynia Afrodyty. W VI wieku przed naszą erą znajdowała się tu twierdza. Twierdza ta wielokrotnie była przebudowywana. Znajdowała się pod władaniem Rzymian, Bizancjum, Normanów oraz Achajów. Za czasów Bizancjum na ruinach świątyni powstała kaplica, której ruiny możemy zobaczyć dziś. Przez wiele wieków Akrokorynt znajdował się pod władaniem Turcji. Dzisiaj możemy tutaj obaczyć fragmenty dawnych murów obronnych, jak i innych zabudowań.

W zachodniej części Grecji nad Morzem Jońskim znajduje się stare portowe miasto Antirio. Znajduje się tutaj przystań dla promów. Znajduje się tutaj fort wenecki z XV wieku ? Kastro Rumelis. Nieopodal miasta odbyła się niegdyś największa bitwa morska, w której uczestniczyło ponad 400 okrętów.

Ważnym elementem architektonicznym Grecji jest również Linia Metaksasa. Jest to system umocnień górskich, który powstał w ramach zabezpieczeń w wypadku konfliktu zbrojnego z Bułgarią. Jego budowa rozpoczęła się w latach trzydziestych XX wieku, a zainicjował ją generał Joanis Metaksas. System ten składał się z tuneli, który łączył ze sobą różne zbrojne stanowiska. Część tej linii jest udostępniona turystom do zwiedzania. Całość łączyła Aleksandropolis z rzeką Wardar. Długość tego systemu wynosiła ponad 150 kilometrów. Głównymi elementami Linii Metaksasa były obiekty fortyfikacyjne, jak i zapory inżynieryjne. Największym z kompleksu jest Fort Roupel.

Źródło zdjęć: 1

Antyczne miasta

1Tiryns to miejscowość, która usytuowana była na Peloponezie. Pochodzi z okresu mykeńskiego. Osadnictwo pojawiło się już tutaj w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Samo miasto powstało w XIV wieku przed naszą erą. Wówczas powstała tutaj twierdza wybudowana przez Achajów. W XII wieku przed naszą erą miasto zdobyli Dorowie, a w V wieku przed naszą erą twierdza została zniszczona przez Argejczyków. Przeprowadzone tutaj wykopaliska archeologiczne doprowadziły do odkrycia faktu, iż twierdza była wielokrotnie przebudowywana. W XIII wieku przed naszą erą posiadała potężne cyklopowe mury. Otaczały one pałac znajdujący się na wzgórzu. Znajdowały się tutaj również liczne domy oraz niewielka świątynia. Mury obronne powstały z bloków wapiennych. W murach umieszczone były dwa bastiony. Do wnętrza prowadziła brama usytuowana we wschodniej części murów. W drodze na dziedziniec trzeba było przejść przez dwie warowne bramy, jak również przez propyleje.

Cały kompleks pałacowy dodatkowo ogrodzony był wewnętrznym murem. Z trzech stron dziedziniec pałacowy otaczał perystyl. Naprzeciw wejścia znajdował się megaron, którego posadzki oraz ściany zdobione były freskami. W centralnej części znajdowało się palenisko. Poza tym w skład kompleksu pałacowego wchodziły również dwa inne megarony, łazienka, cysterna na wodę oraz pomieszczenia gospodarcze.

Tespie to również starożytne miasto greckie, ale znajdujące się w Beocji, centralnej części kraju. Mieszkańcy miasta pokazali się w bitwie pod Termopilami. Wykopaliska archeologiczne odkryły posąg lwa, zbiorowy grób, jak i tablice z imionami wojowników.

Źródło zdjęć: 1

Stanowiska archeologiczne

1Świątynia Zeusa Olimpijskiego jest zabytkiem z czasów starożytnych Aten. Powstała w II wieku przed naszą erą. wybudował ją cesarz Hadrian. Jej budowa trwała kilka wieków. Rozpoczęto ją już w VI wieku przed naszą erą. Budowla ta stanowiła największą świątynię w całej Grecji. Posiadała aż 104 marmurowe kolumny. W jej wnętrzu znajdowały się dwa posągi. Jeden przedstawiał cesarza Hadriana, a drugi ? Zeusa. Dziś możemy zobaczyć jedynie pozostałości po tak monstrualnej budowli. Ruiny te znajdują się w centrum Aten. Dziś zobaczyć możemy kilka kolumn, z których niektóre są przewrócone.

Paylopetri jest stanowiskiem archeologicznym, które zostało odkryte dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. Jest to najstarsze zatopione miasto. Położone jest u wybrzeży południowej Lakonii. Obecnie ruiny miasta zajmują teren o wielkości 500 metrów kwadratowych. W skład pozostałości po starożytnej metropolii wchodzi kilkanaście budynków, które znajdują się kilka metrów pod lustrem wody. Pozostałości pochodzą z okresu neolitu, czyli z około szóstego tysiąclecia przed naszą erą. Miasto to narażone przez wieki na erozję, posiada jednak swój dawny charakter.

Tabliczka z Dispilio to zabytek odnaleziony w miejscowości o tej nazwie. Jest to drewniana tabliczka posiadająca wyryte znaki. Pochodzi z około szóstego tysiąclecia przed naszą erą. Tabliczkę odnaleziono w okolicy starożytnej neolitycznej osady, która to niegdyś znajdowała się na sztucznej wyspie ulokowanej na jeziorze Kastoria. Jest to doskonały zabytek, który przetrwał wiele tysięcy lat.

Źródło zdjęć: 1

Stanowiska archeologiczne

1Kadmea to mitologiczne miasto założone przez Kadmosa.  Powstało w Beocji na polecenie wyroczni znajdującej się w Delfach. Miasto to później zmieniło nazwę na Teby. W IV wieku przed naszą erą twierdzę zajęli Spartanie, którzy jednak zmuszeni byli wkrótce do kapitulacji.

Kato Zakros to również antyczna miejscowość. Znajduje się na wschodnim wybrzeżu Krety. Miasto to posiadało strategiczne położenie pod względem handlu z krajami wschodnimi. W mieście znajdował się pałac, który powstał w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Był to mniejszy pałac minojski. Odkryto tutaj między innymi ruiny 12 budynków znajdujących się koło portu, jak i wspomniany już wcześniej pałac, naczynia , narzędzia rzemieślnicze, labirynt oraz gliniane tabliczki z pismem linearnym A.

Na Morzu Egejskim znajduje się wchodząca w skład Cyklad wyspa Keos. Odkryto tutaj zabudowania najstarszej świątyni, która powstała najprawdopodobniej w 1700 roku przed naszą erą. Tutaj również znaleziono pozostałości zabudowań z okresu mykeńskiego.  Kompleks zabudowań stanowiła tutaj ufortyfikowana osada. Od strony lądu znajdował się tutaj potężny mur obronny zbudowany z kamienia. Wewnątrz znajdowały się domy, które zbudowane również były z kamienia. Niektóre z nich posiadały piwnice.  Ponadto odkryto tutaj również gliniane ludzkie posągi.

Na wyspie urodził się również sławny grecki poeta ? Symonides, jak również sławny sofista ? Prodikos. W okolicy wyspy znajduje się także wrak brytyjskiego parowego statku pasażerskiego ? HMHS Britanica, który zatonął na początku XX wieku.

Źródło zdjęć: 1