Starożytne miasta

1Cheroneja to starożytne greckie miasto położone pomiędzy rzeką Kefisos a górą Turion w Grecji. Znajduje się na skalnym urwisku. W IV wieku przed naszą erą miała tu miejsce historyczna bitwa, której zwycięzcą był Filip II Macedoński. Na miejscu bitwy został wzniesiony posąg, który przedstawia ogromnego lwa. Posąg ten wzniesiono ku czci poległych w bitwie. Kolejna zwycięska bitwa miała tu miejsce w I wieku przed naszą erą. Miasto to znane było z dużego akropolu, jak i z wytwarzania olejków zapachowych. Dziś na gruzach tego starożytnego miasta znajduje się wieś o nazwie Kaprene.

Dodona to kolejne starożytne greckie miasto. Usytuowane jest nieopodal góry Tomaros. Niegdyś był tu ośrodek kultu Zeusa oraz Diony. Znajdowała się tutaj słynna wyrocznia, która usytuowana była w świętym gaju dębowym Zeusa. Proroctwa głosili tutaj kapłani, którzy przyszłość odnajdywali w dźwiękach mis, jakie poruszał wiatr bądź z samego szumu wiatru.  W III wieku przed naszą erą miasto zniszczyli Etolczycy. Prace archeologiczne w tym miejscu odsłoniły ruiny starożytnego miasta, w skład którego wchodziły między innymi następujące obiekty: teatr, ruiny miejsca kultu wraz z propylejami, świątynie Zeusa oraz budynki sakralne.

Eleusis znajduje się na przedmieściach Aten. Jest to starożytne miasto, które do VII wieku przed naszą erą było niezależne. Był to ośrodek kultu Persefony oraz Demeter. Miasto stanowiło kryjówkę dla Demeter. Przebywała tutaj po porwaniu Persefony. Niegdyś organizowane były tutaj igrzyska ? Eleuzinia. Igrzyska organizowane były co cztery lata.

Źródło zdjęć: 1

Delfy niegdyś i dziś

1Delfy to antyczne miasto o dużym znaczeniu archeologicznym. Gromadzone tutaj skarby zostały rozkradzione już w III wieku przed naszą erą przez celtyckich Galów. Najważniejszym elementem miasta była wyrocznia, która cieszyła się początkową ogromną sławą. Jednak w późniejszym okresie jej przepowiednie nie były zbyt dobre. Ich dwuznaczność przyczyniła się do wielki klęsk podczas walk. I i II wiek to okres prób wskrzeszenia dawnej świetności wyroczni. Prastara świątynia przestała istnieć za czasów cesarza Teodozjusza I Wielkiego. Rząd francuski pod koniec XIX wieku podjął próby odkopania starożytnych Delf.

Obecne Delfy znajdują się na zachód od starożytnego miasta. jest to dość popularne miejsce dla turystów, ponieważ nieopodal miasta można zwiedzić ruiny starożytnej metropolii o oświatowym znaczeniu. Miasto usiane jest hotelami, restauracjami oraz tawernami. Główne uliczki są z reguły wąskie. W pobliżu znajduje się Centrum Narciarskie, co przyciąga amatorów sportów zimowych. Centrum to znajduje się na górze Panas. Nad Zatoką Koryncką z kolei można skorzystać z możliwości plażowania.

Przy głównym kompleksie archeologicznym znajduje się Muzeum Archeologiczne. W muzeum znajdują się eksponaty związane ze starożytnym miastem Delfy. Wśród zabytków znajdujących się w muzeum wyróżnić można najstarszą notację muzyczną. W pobliżu muzeum również znajduje się kawiarnia. Pośród innych okolicznych zabytków wymienić można między innymi Gimnazjon oraz Tolos. Zwiedzanie tych ostatnich jest bezpłatne.

Źródło zdjęć: 1

Antyczne Delfy

1Starożytne miasto Delfy powstało w okresie epoki mykeńskiej. Nad miastem góruje pasmo górskie Parnasu. Obecnie jest to stanowisko archeologiczne. Swoją sławę Delfy zawdzięczają wyroczni. Było to miejsce kultu Apollina.

Głównym centrum tego miejsca była świątynia Apollina, która powstała pod koniec VII wieku przed naszą erą. Świątynia ta była wielokrotnie niszczona: najpierw przez pożar, a następnie przez trzęsienie ziemi i znów przez pożar. W IV wieku przed naszą erą miejsce to straciło na znaczeniu pielgrzymkowym poprzez wcześniejsze zniszczenia. Świątynia została odbudowana, ale nie powróciła do dawnej swojej świetności.

Świątynia Apollina była wykonana w stylu doryckim. Jako budulec posłużył porowaty wapień oraz biały marmur. W świątyni znajdował się niegdyś stożkowaty marmurowy blok, który wyznaczał środek ziemi. Stąd wybijało święte źródło. Wzdłuż świętej drogi znajdowały się skarbce oraz pomniki. Droga ta prowadziła do wielkiego teatru.

Najważniejsza jednak tutaj była wyrocznia, za pomocą której kapłani kierowali życiem wszystkich Greków. Znana była także poza granicami kraju. Przychodzono do niej po rady, a w zamian zostawiano bogate dary. W wyroczni zasiadała Pytia, której przepowiednie były dwuznaczne. Pytie były wybierane początkowo z arystokratycznych rodzin, a następnie ze zwykłych osób. Przyszłość przepowiadała w narkotycznych oparach. Nikt jej nigdy nie widział, ponieważ pytania do wyroczni trafiały za pośrednictwem kapłanów. Znaczenie wyroczni upadło po wojnach perskich, kiedy to przepowiednie okazały się mylne. Całość dopełniły trzęsienia ziemi.

Źródło zdjęć: 1