Znakomite budowle greckie

1Akrokorynt znajduje się na Peloponezie. Jest to wzgórze o wysokości 575 metrów nad poziomem morza. W okresie starożytności był to akropol dla Koryntu. Na wzgórzu niegdyś znajdowała się słynna świątynia Afrodyty. W VI wieku przed naszą erą znajdowała się tu twierdza. Twierdza ta wielokrotnie była przebudowywana. Znajdowała się pod władaniem Rzymian, Bizancjum, Normanów oraz Achajów. Za czasów Bizancjum na ruinach świątyni powstała kaplica, której ruiny możemy zobaczyć dziś. Przez wiele wieków Akrokorynt znajdował się pod władaniem Turcji. Dzisiaj możemy tutaj obaczyć fragmenty dawnych murów obronnych, jak i innych zabudowań.

W zachodniej części Grecji nad Morzem Jońskim znajduje się stare portowe miasto Antirio. Znajduje się tutaj przystań dla promów. Znajduje się tutaj fort wenecki z XV wieku ? Kastro Rumelis. Nieopodal miasta odbyła się niegdyś największa bitwa morska, w której uczestniczyło ponad 400 okrętów.

Ważnym elementem architektonicznym Grecji jest również Linia Metaksasa. Jest to system umocnień górskich, który powstał w ramach zabezpieczeń w wypadku konfliktu zbrojnego z Bułgarią. Jego budowa rozpoczęła się w latach trzydziestych XX wieku, a zainicjował ją generał Joanis Metaksas. System ten składał się z tuneli, który łączył ze sobą różne zbrojne stanowiska. Część tej linii jest udostępniona turystom do zwiedzania. Całość łączyła Aleksandropolis z rzeką Wardar. Długość tego systemu wynosiła ponad 150 kilometrów. Głównymi elementami Linii Metaksasa były obiekty fortyfikacyjne, jak i zapory inżynieryjne. Największym z kompleksu jest Fort Roupel.

Źródło zdjęć: 1

Zabytki Mistry

1Mistra to starożytne greckie miasto znajdujące się w paśmie Tajgetu. Niegdyś była to bizantyjska fortyfikacja znajdująca się na półwyspie Peloponez. Dziś miasto jest centrum turystycznym. Znajduje się tutaj wiele zabytków, wśród których warto wymienić między innymi: klasztor Pandanassa, klasztor Perivleptos, klasztor Vrondochion, zamek, pałac Despotów, katedra Mitropolis oraz kościół Agia Sophia.  

Katedra Mitropolis to największy kościół znajdujący się w Mistrze. Powstała w XIII wieku.  Pierwotny wygląd tej budowli przedstawia się jako budynek trzynawowy posiadający sklepienie kolebkowe. Kopuła powstała w XV wieku.  W posadzkę wmurowana jest marmurowa płyta, na której znajduje się dwugłowy orzeł.  W północno ? wschodniej części świątyni znajdują się najstarsze freski. Przedstawiają one sceny z męczeństwa patrona kościoła ? Świętego Dymitra. W południowo ? zachodniej części świątyni znajdują się natomiast późniejsze już malowidła, które przedstawiają sceny z życia Jezusa Chrystusa, jak i Matki Boskiej. W narteksie z kolei znajdują się malowidła przedstawiające sceny związane z Sądem Ostatecznym.

Pałac Despotów jest to dwuskrzydłowa budowla, która ostatecznie powstała w XIV wieku. Jest przykładem rzadkiej bizantyjskiej architektury. W pałacu znajduje się sala tronowa, a otaczający go dziedziniec tętnił niegdyś życiem publicznym. W czasach tureckich znajdował się na dziedzińcu bazar.

Zamek znajduje się na szczycie wzgórza. Góruje nad Górnym Miastem. Powstał w XIII wieku. Za panowania tureckiego oraz bizantyjskiego wprowadzono do jego wyglądu wiele zmian, lecz mimo to zachował swój styl frankoński. Zamek posiada dwa dziedzińce.

Źródło zdjęć: 1

Klasztor Warłama

1Klasztor Warłama stanowi jeden z wielu atrakcyjnych monastyrów znajdujących się w Meteorach Greckich. Klasztor usytuowany jest na jednej z największych skał regionu. Można się do niego dostać po stopniach. Sam klasztor powstał w połowie XIV wieku. Założył go pustelnik Warłam. To właśnie od założyciela wywodzi się nazwa klasztoru. Pustelnik ten wybudował na szczycie skały trzy kościoły, cysternę na wodę oraz celę. Miejsce to po jego śmierci zostało opustoszałe na dwa wieku.

W XVI wieku dwaj bracia zakonnicy podjęli się odbudowy całej świątyni. Wówczas w miejscu tym powstały: katolikon pod wezwaniem Wszystkich Świętych, kościół Trzech Hierarchów oraz wieża. Niegdyś na terenie tego klasztoru działały pracownie kopiowania manuskryptów. Tutaj również znajdował się warsztat haftu sakralnego. Schody prowadzące do klasztoru powstały w XIX wieku. Wówczas także powstały drewniane mostki, które ułatwiały przejścia nad przepaściami. Wkrótce znów przyszedł okres opustoszenia dla tej świątyni.

Dopiero w drugiej połowie XX wieku znów zamieszkali tutaj mnisi. Główna świątynia klasztorna ? katolikon ? jest najważniejszym zabytkiem kompleksu. Budowla posiada dwie kopuły, nawę oraz boczne absydy. Wewnątrz znajdują się trony biskupa oraz opata. Ponadto znajduje się tutaj drewniany ikonostas oraz relikwiarz. Wszystkie te elementy ozdobione są elementami z kości słoniowej oraz masy perłowej. Znakomite są również ścienne malowidła, które przeszły renowację. Do pozostałych zabytków kompleksu należą: kaplica z XVII wieku, stary refektarz, dawne hospicjum oraz wieża wyciągowa.

Źródło zdjęć: 1