Różnorodne greckie atrakcje turystyczne

1Karistos to miejscowość grecka położona na wyspie Eubea. Jest to portowe miasto obsługujące połączenia promowe z Atenami. W mieście znajduje się wiele interesujących zabytków i nie tylko, co przyciąga turystów. Miasto posiada rekonstrukcję XIII ? wiecznej fortecy weneckiej. Do pozostałych atrakcji należą między innymi: Ruiny XI ? wiecznego zamku weneckiego, kamieniołom marmuru, XIX ? wieczny gmach miejskiego ratuszu, muzeum z antycznymi rzeźbami, jak i prawosławne klasztory. Ważnym elementem infrastruktury turystycznej jest tutaj również Zatoka Cavo – Doro.

We wschodniej części Grecji znajduje się znajduje się Karies. Jest to miasto związane z kultem religijnym. Znajduje się tutaj katedra, w której usytuowana jest Ikona Matki Bożej. Korfu to natomiast miejscowość położona na wyspie o tej samej nazwie. Należy do archipelagu Wysp Jońskich. Stare Miasto znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Liczne zabytki przyciągają chętnych zwiedzenia tego miejsca. Wiele zabytków podczas drugiej wojny światowej uległo zniszczeniu, ale część zachowała się do dziś. Wśród nich warto wymienić między innymi: starożytną świątynię Artemidy, XIX ? wieczny pałac, fortece, czy wiele różnych budynków, pochodzących z czasów rządów brytyjskich czy francuskich.

W północno ? wschodniej Grecji z kolei znajduje się Ksanti. Nad miejscowością górują Rodopy. Miasto zamieszkują i Grecy i muzułmanie. Większość mniejszości narodowościowych stanowią tutaj Turcy. Okoliczny górski krajobraz dodaje malowniczych walorów.

Źródło zdjęć: 1

Śródgórskie Platamonas i inne miejscowości

1W północnej części Grecji u podnóża Olimpu znajduje się malownicza miejscowość Platamonas. Znajduje się tutaj krzyżacki zamek, który powstał tutaj w okresie średniowiecza, w XI wieku. Ów zamek został następnie w XV wieku zdobyty przez Wenecjan, a w XVI wieku ? przez Turków. Na początku XX wieku został opuszczony, a dziś możemy podziwiać jego ruiny. W sierpniu na ruinach tego zamku odbywa się Festiwal Olimpu. W okresie panowania Bizancjum istniały tutaj dwa szlaki handlowe: lądowy oraz morski. Dziś miasto usiane jest gajami oliwnymi. Ośrodki turystyczne znajdują się tuż przy piaszczystych plażach. W mieście znajduje się również rynek, a na nim platany i kościół prawosławny. W Platamonas jest również port rybacki, który zaopatruje miasto w świeże ryby i owoce morza.

Na wschodnich krańcach Niziny Salonickiej znajduje się zabytkowa wieś Stawrodromi. Do końca XIX wieku wioska ta znajdowała się pod panowaniem Turków osmańskich. Mimo rządów innej kultury wieś zachowała charakter słowiański. Niegdyś wieś zamieszkiwała społeczność bułgarska.

Tu urodził się Christo Argirow. Był to działacz Wewnętrznej Macedońsko-Adrianopolskiej Organizacji Rewolucyjnej. Organizacja zajmowała się wyzwoleniem Słowian spot tureckiego panowania. Christo Argirow również walczył w Macedońsko ? Adrianopolskim Korpusie Ochotniczym. Była to część armii bułgarskiej walczącej podczas wojen bałkańskich. Podczas pierwszej wojny bałkańskiej wieś weszła w skład Grecji i jest jej częścią po dziś dzień.

Źródło zdjęć: 1

Pella ? starożytne miasto

1Pella to antyczne miasto, które niegdyś stanowiło stolicę Macedonii. Obecnie jest to stanowisko archeologiczne znajdujące się nieopodal dzisiejszej Pelli. Miasto znane już było w V wieku przed naszą erą. największy rozwój miasta przypada na okres panowania Filipa II Macedońskiego. Po zdobyciu miasta przez Rzymian miasto pełniło rolę zwykłego prowincjonalnego miasteczka. Stanowiło jednak jeden z ważniejszych szlaków handlowych imperium rzymskiego, ze względu na swoje strategiczne położenie. W II wieku naszej ery miasto upadło na znaczeniu, ponieważ Rzymianie niedaleko wybudowali nową osadę.

Wykopaliska archeologiczne pozwoliły odkryć ruiny starożytnego miasta. Odnaleziono tutaj między innymi akropol oraz miasto usytuowane na wzgórzu. Wykopaliska odsłoniły także część fundamentów rezydencji, część ulic oraz agorę. Przy jednej z ulic odkryto piętrowe domy z dziedzińcami. Domy te wyposażone były w piękne i niespotykane mozaiki podłogowe.

Mozaiki odkryte na wykopaliskach posiadają pastelową kolorystykę. Rysunki są lekkie. Detale obrazów podkreślają wstawki z gliny bądź ołowiu. Znajdujące się tutaj mozaiki przedstawiają takie sceny, jak na przykład: polowanie na lwa, polowanie na jelenia, uprowadzenie Heleny, czy Dionizosa na panterze. Nowatorskie zasady zastosowane przy wykonaniu tych mozaik, sprawiają iż są to dzieła unikatowe. Powstały na przełomie IV i III wieku. Oczy postaci zarówno zwierzęcych, jak i ludzkich wykonane w mozaikach prawdopodobnie stanowiły kamienie półszlachetne.

Źródło zdjęć: 1

Starogreckie miasta

1Namea znajduje się w Dolinie Nemejskiej. Leżało w starożytnej Argolidzie. Obecnie stanowi stanowisko archeologiczne. Znajdowała się tutaj niegdyś dorycka świątynia poświęcona Zeusowi. Otoczona była gajem. Powstała w IV wieku przed naszą erą. Niestety trzęsienie ziemi zniszczyło budowlę. W okolicy świątyni istniały również inne mniejsze świątynie. Ponadto znajdował się tutaj gimnazjon oraz palestra. W okresie rzymskim powstały tutaj łaźnie. Nieopodal świątyni Zeusa znajdował się monstrualny stadion, w którym mogło zasiąść około 30 tysięcy widzów. Odbywały się tutaj igrzyska nemejskie, które organizowane były raz na dwa lata. W mieście tym podobno Herakles zabił lwa nemejskiego. Tak mówi mitologia.

Nikopolis to greckie miasto, które powstało w 31 roku przed naszą erą. Założył je Oktawian. Ruiny tego starożytnego miasta usytuowane są nad Zatoką Ambrakijską.

Lindos z kolei znajduje się na wyspie Rodos. Niegdyś wchodziło w skład doryckiej Heksapolis. Według zachowanych inskrypcji możemy jednak stwierdzić, że mieszkająca tutaj ludność posługiwała się dialektem jońskim. Podczas prac archeologicznych odnaleziono tutaj dorycką świątynię Ateny oraz jej kronikę. Miasto to przetrwało do dziś. Obecnie jest to niewielka mieścina, która głównie zajmuje się turystyką.

W południowej części Krety znajduje się natomiast Kommos. Jest to stanowisko archeologiczne, gdzie ślady osadnictwa sięgają XXI wieku przed naszą erą. W I wieku przed naszą erą działał tutaj port starożytnego Fajstos. Odnaleziono tutaj między innymi fundamenty minojskich domów, jak i świątynię z VIII wieku przed naszą erą.

Źródło zdjęć: 1

Stanowiska archeologiczne

1Kadmea to mitologiczne miasto założone przez Kadmosa.  Powstało w Beocji na polecenie wyroczni znajdującej się w Delfach. Miasto to później zmieniło nazwę na Teby. W IV wieku przed naszą erą twierdzę zajęli Spartanie, którzy jednak zmuszeni byli wkrótce do kapitulacji.

Kato Zakros to również antyczna miejscowość. Znajduje się na wschodnim wybrzeżu Krety. Miasto to posiadało strategiczne położenie pod względem handlu z krajami wschodnimi. W mieście znajdował się pałac, który powstał w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Był to mniejszy pałac minojski. Odkryto tutaj między innymi ruiny 12 budynków znajdujących się koło portu, jak i wspomniany już wcześniej pałac, naczynia , narzędzia rzemieślnicze, labirynt oraz gliniane tabliczki z pismem linearnym A.

Na Morzu Egejskim znajduje się wchodząca w skład Cyklad wyspa Keos. Odkryto tutaj zabudowania najstarszej świątyni, która powstała najprawdopodobniej w 1700 roku przed naszą erą. Tutaj również znaleziono pozostałości zabudowań z okresu mykeńskiego.  Kompleks zabudowań stanowiła tutaj ufortyfikowana osada. Od strony lądu znajdował się tutaj potężny mur obronny zbudowany z kamienia. Wewnątrz znajdowały się domy, które zbudowane również były z kamienia. Niektóre z nich posiadały piwnice.  Ponadto odkryto tutaj również gliniane ludzkie posągi.

Na wyspie urodził się również sławny grecki poeta ? Symonides, jak również sławny sofista ? Prodikos. W okolicy wyspy znajduje się także wrak brytyjskiego parowego statku pasażerskiego ? HMHS Britanica, który zatonął na początku XX wieku.

Źródło zdjęć: 1

Starożytne miasta

1Cheroneja to starożytne greckie miasto położone pomiędzy rzeką Kefisos a górą Turion w Grecji. Znajduje się na skalnym urwisku. W IV wieku przed naszą erą miała tu miejsce historyczna bitwa, której zwycięzcą był Filip II Macedoński. Na miejscu bitwy został wzniesiony posąg, który przedstawia ogromnego lwa. Posąg ten wzniesiono ku czci poległych w bitwie. Kolejna zwycięska bitwa miała tu miejsce w I wieku przed naszą erą. Miasto to znane było z dużego akropolu, jak i z wytwarzania olejków zapachowych. Dziś na gruzach tego starożytnego miasta znajduje się wieś o nazwie Kaprene.

Dodona to kolejne starożytne greckie miasto. Usytuowane jest nieopodal góry Tomaros. Niegdyś był tu ośrodek kultu Zeusa oraz Diony. Znajdowała się tutaj słynna wyrocznia, która usytuowana była w świętym gaju dębowym Zeusa. Proroctwa głosili tutaj kapłani, którzy przyszłość odnajdywali w dźwiękach mis, jakie poruszał wiatr bądź z samego szumu wiatru.  W III wieku przed naszą erą miasto zniszczyli Etolczycy. Prace archeologiczne w tym miejscu odsłoniły ruiny starożytnego miasta, w skład którego wchodziły między innymi następujące obiekty: teatr, ruiny miejsca kultu wraz z propylejami, świątynie Zeusa oraz budynki sakralne.

Eleusis znajduje się na przedmieściach Aten. Jest to starożytne miasto, które do VII wieku przed naszą erą było niezależne. Był to ośrodek kultu Persefony oraz Demeter. Miasto stanowiło kryjówkę dla Demeter. Przebywała tutaj po porwaniu Persefony. Niegdyś organizowane były tutaj igrzyska ? Eleuzinia. Igrzyska organizowane były co cztery lata.

Źródło zdjęć: 1

Amfipolis ? starożytne miasto

1Amfipolis położone jest na wzgórzu nad rzeką Strymon. Miasto powstało w V wieku przed naszą erą. W dawnych dziejach było to miejsce ważne pod względem strategicznym. Znajdował się tutaj ważny szlak handlowy, którędy przechodziły transporty złota oraz srebra, które wydobywano w okolicznych kopalniach. Również przechodziły tędy transporty drewna, które niezbędne były do budowy statków.

Miasto to również wchodziło pod władanie innych imperiów. Zajęte było przez Spartan, a następnie przez Rzym. Za panowania rzymskiego miasto aż do VI wieku przechodziło korzystne zmiany.

Wśród najważniejszych zabytków warto tutaj wymienić Lwa z Amfipolis. Jest to grobowy pomnik Laomedona z Mityleny. Powstał on w 300 roku przed naszą erą. Laomedon był dowódcą floty Aleksandra Wielkiego. Interesującym zabytkiem są również Długie Mury wyposażone w wieże oraz wieżyczki strzelnice. W murach znajdują się również bramy. Warto tutaj zwrócić uwagę także na ruiny gimnazjonu pochodzącego z III wieku przed naszą erą. W mieście znajdują się ponadto ruiny wczesnochrześcijańskich bazylik powstałych w V oraz w VI wieku naszej ery.

Wśród pozostałych zabytków warto tutaj wymienić zabudowę mieszkalną z okresu hellenistycznego oraz ruiny willi. Willa pochodzi z okresu późnego cesarstwa. Posiada piękne mozaikowe posadzki. Mozaiki te przedstawiają sceny mitologiczne. Z kolei w zabudowie mieszkalnej zauważalne są rzadko spotykane freski. Dzisiaj znajduje się tutaj niewielkie muzeum archeologiczne. Zatem w Amfipolis jest co robić i zwiedzać. Można tu się zapoznać nie tylko z antyczną kulturą, ale i z wczesnośredniowieczną.

Źródło zdjęć: 1

Abdera ? antyczne miasto z kulturowymi skojarzeniami

1Abdera to starożytne greckie miasto, które znajduje się nad Morzem Egejskim. Powstanie miasta związane jest z Heraklesem. Według mitu to właśnie on był jego założycielem. W ten sposób chciał uczcić śmierć swojego przyjaciela, który zginął w tej okolicy.

Jednakże tak naprawdę miasto założyli koloniści z miasta Klazomenaj w VII wieku przed naszą erą. Celem założenia w tym miejscu osady była próba opanowania handlu z Trakami, którzy zburzyli wkrótce Abderę.  W VI wieku przed naszą erą powstało tu znów miasto, które tym razem zasiedlili Joni z Teos. Na szybki rozwój miasta pozwolił handel z Trakami. W V wieku Abdera wchodziła już w skład Związku Morskiego. W kolejnym wieku Trakowie znów zaczęli nękać miasto, co wpłynęło na osłabienie znaczenia miasta, a następnie Abdera dostała się w ręce Macedonii.

W znaczeniu kulturowym Abdera zasiedlona była przez prostych i niewykształconych ludzi. Stąd się wziął synonim głupca i prostaka właśnie określenia Abdera.

Obecnie obok starożytnego miasta znajduje się miejscowość o tej samej nazwie. Znajduje się w niej Muzeum Archeologiczne Abdery, gdzie można zobaczyć szereg eksponatów związanych z antycznym miastem, jak na przykład złotą biżuterię, podłogowe mozaiki oraz wazy z V wieku przed naszą erą. Muzeum to pozwoli nam się zapoznać z niezwykłymi zabytkami starożytnej kultury. Ruiny starożytnego miasta znajdują się niedaleko drogi szybkiego ruchu. Stąd też możliwy jest dogodny dojazd do tego miejsce. Starożytne miasto związane jest z mitologią grecką, jak i wnosi swoją historię w dzieje Grecji.

Źródło zdjęć: 1

Grecka zabudowa różnych okresów

1Platamonas to turystyczny ośrodek bogaty w zabytki architektoniczne oraz kulturowe. Wokół miejscowości roztaczają się przepiękne krajobrazy masywu Olimp. Miasto to znane jest przede wszystkim z krzyżackiego zamku, który powstał tutaj w okresie średniowiecza w XI wieku. Pełnił on funkcję kontroli szlaku lądowego oraz morskiego.  Później zamek został podbity najpierw przez Wenecjan, a następnie przez Turków. Na początku XX wieku został opuszczony. Dziś pozostały po nim jedynie ruiny murów, jak i wieży. Lecz nie jest to miejsce zapomniane. Odbywają się tutaj różne wydarzenia kulturalne, jak na przykład Festiwal Olimpu, który ma miejsce w sierpniu.

Miasto to pełne jest gajów oliwnych. Na wybrzeżu znajdują się piaszczyste plaże. Ze względu iż znajduje się tutaj port rybacki, zawsze można zjeść świeżą rybę. W mieście również znajduje się malowniczy ryneczek, gdzie usytuowany jest kościół prawosławny. Ryneczek otaczają piękne platany.

Dla Grecji charakterystyczne są gimnazjony. Były to niegdyś częściowo kryte budowle, które stanowiły wyróżniającą cechę architektoniczną antycznych Greków. Pierwsze gimnazjony powstały z drewna, kolejne już od IV wieku przed naszą erą wykonywane były z kamienia. Był to kompleks przeznaczony do aktywnego wypoczynku. Znajdowały się tutaj boiska oraz bieżnie. Wyposażone były w łaźnie oraz łazienki. Znajdowały się tutaj również sale do nacierania ciała oliwą bądź piaskiem, jak i sala ćwiczeń dla młodzieży. Nie brakowało tutaj nisz z ławkami, które przeznaczone były do nauczania bądź do dyskusji.

Źródło zdjęć: 1

Saloniki jako miasto pełne zabytków

1Wśród największych miast Grecji o dużym znaczeniu turystycznym warto wymienić Saloniki. Miasto to znajduje się w północnej części kraju. Znajduje się tutaj wiele znakomitych budowli wartych zobaczenia.

Biała Wieża, która powstała w XVI wieku znakomicie prezentuje się na nabrzeżu miasta. Wybudował ją osmański sułtan ? Sulejman Wspaniały. Niegdyś stanowiła część fortyfikacji miasta. Dziś w wieży znajduje się Muzeum Kultury Bizantyjskiej. Na szczycie wieży znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościerają się wspaniałe widoki na miasto. W okolicy Białej Wieży znajduje się również pomnik Aleksandra Wielkiego.

Znakomitą atrakcją miasta jest również Łuk oraz Mauzoleum Galeriusza. Łuk powstał tuta w III wieku naszej ery jako odznaczenie zwycięstwa Galeriusza nad Persami. Łuk wykonany był z czerwonego kamienia. Wartość jego podkreślona była bogatymi zdobieniami. Natomiast mauzoleum powstało na początku IV wieku. Obecnie stanowi kościół pod wezwaniem świętego Jerzego.

Zabytkowy jest także kościół świętego Demetriusza. Wybudowany został między V a VII wieku. Jest to najważniejszy kościół w Salonikach. Kościół usytuowany jest nad pozostałościami rzymskimi. W skład całego kompleksu sakralnego wchodzą również katakumby, kaplice boczne oraz muzeum. Wśród podziemnych katakumb usytuowana została niegdyś także cela, w której więziono patrona kościoła.

Wśród pozostałych zabytków zaznaczają się wpływy bizantyjskie oraz tureckie. Z reguły są to budowle sakralne. W mieście jest także cytadela O Siedmiu Wieżach.

Źródło zdjęć: 1