Atrakcyjne Rodos

1Rodos to miasto położone na wyspie o tej samej nazwie. Leży na północnym krańcu wyspy. Wjeżdżając do miasta nie da się nie zauważyć mozaiki starożytnego świata ze współczesną cywilizacją. Przy wejściu do portu niegdyś znajdował się 32 ? metrowy Kolos Rodyjski. Miasto podzielone jest na dwie części. Jedną z nich stanowi otoczone murami Stare Miasto, a drugą ? Nowe Miasto. Znajduje się tutaj lotnisko oraz dwa porty: jeden jest rybacki, a drugi ? pasażerski. Jest to również miasto przemysłowe, ale przede wszystkim znajduje się tutaj wiele starożytnych zabytków.

Najważniejszym z nich są ruiny akropolu pochodzącego z III wieku przed naszą erą. akropol ten powstał w okresie hellenistycznym. Dziś znajduje się tutaj odrestaurowany teatr oraz stadion. Walory tego miejsca podkreślają kolumny Świątyni Apolla. Do ważnych zabytków Rodos należą również: XIV ? wieczny Pałac Wielkich Mistrzów Zakonu Joannitów, XV ? wieczne mury obronne oraz turecka łaźnia. Do pozostałych tureckich zabytków należą tutaj: meczet Sulejmana Wspaniałego oraz meczet admirała Murada Reisa, który wcześniej stanowił gmach dla bizantyjskiego kościoła. W Rodos znajdziemy również synagogę Kahal Kadosz Szalom oraz Bibliotekę Osmańską, w której zobaczyć można egzemplarze Koranu pochodzące z wczesnego średniowiecza.

Znajdują się tutaj również budynki Katedry Joannitów oraz szpitala Joannitów, w których obecnie istnieją muzea. W gmachu katedry znajduje się Muzeum Bizantyjskie, a w gmachu szpitala ? Muzeum Archeologiczne. Miasto posiada również zabytki pochodzące za czasów panowania włoskiego, jak na przykład Dom Gubernatora znajdujący się w okolicy portu.

Źródło zdjęć: 1

Korynt i jego atrakcje

1Korynt stanowi miasto portowe znajdujące się na Peloponezie. Obok tego zabytkowego miasta znajduje się kurort turystyczny ? Lutraki. Ruiny starożytnej metropolii usytuowane są nieopodal obecnego miasta. Odnaleziono tutaj ruiny świątyni Apollina wykonanej w porządku doryckim z VI wieku przed naszą erą. Powyżej na stromym wzgórzu znajdował się niegdyś Akrokorynt, gdzie znajdowała się świątynia Afrodyty. Dziś na wzgórzu zauważyć można jedynie pozostałości po średniowiecznym zamku.

Osadnictwo w tym miejscu pojawiło się już w piątym tysiącleciu przed naszą erą. W okresie starożytności miasto stanowiło ważną metropolię grecką. Dochodziło tutaj często do zamachów stanu i zmiany władzy. Kiedy władzę przejął Kypselos miasto przeżyło swój największy rozwój. Głównie rozwinął się tutaj handel oraz rzemiosło. W okresie klasycznym powstała tutaj świątynia Afrodyty. Również w mieście odbywały się igrzyska istmijskie. Po wojnie korynckiej miasto przejęła armia Argos. Powstał także Związek Koryncki. W II wieku przed naszą erą Rzymianie zniszczyli miasto. Odbudowane miasto w I wieku przed naszą erą stało się stolicą kolonii rzymskiej. W okresie bizantyjskim miasto nawiedzały trzęsienia ziemi. Powstały również mury obronne. W kolejnych okresach miasto znalazło się również pod panowaniem Wenecjan oraz Turków osmańskich.

W Koryncie przebywał święty Paweł podczas swoich podróży misyjnych. Podczas swojej drugiej podróży misyjnej do Grecji i Azji Mniejszej założył tutaj gminę chrześcijańską.

Źródło zdjęć: 1

Znakomite budowle greckie

1Akrokorynt znajduje się na Peloponezie. Jest to wzgórze o wysokości 575 metrów nad poziomem morza. W okresie starożytności był to akropol dla Koryntu. Na wzgórzu niegdyś znajdowała się słynna świątynia Afrodyty. W VI wieku przed naszą erą znajdowała się tu twierdza. Twierdza ta wielokrotnie była przebudowywana. Znajdowała się pod władaniem Rzymian, Bizancjum, Normanów oraz Achajów. Za czasów Bizancjum na ruinach świątyni powstała kaplica, której ruiny możemy zobaczyć dziś. Przez wiele wieków Akrokorynt znajdował się pod władaniem Turcji. Dzisiaj możemy tutaj obaczyć fragmenty dawnych murów obronnych, jak i innych zabudowań.

W zachodniej części Grecji nad Morzem Jońskim znajduje się stare portowe miasto Antirio. Znajduje się tutaj przystań dla promów. Znajduje się tutaj fort wenecki z XV wieku ? Kastro Rumelis. Nieopodal miasta odbyła się niegdyś największa bitwa morska, w której uczestniczyło ponad 400 okrętów.

Ważnym elementem architektonicznym Grecji jest również Linia Metaksasa. Jest to system umocnień górskich, który powstał w ramach zabezpieczeń w wypadku konfliktu zbrojnego z Bułgarią. Jego budowa rozpoczęła się w latach trzydziestych XX wieku, a zainicjował ją generał Joanis Metaksas. System ten składał się z tuneli, który łączył ze sobą różne zbrojne stanowiska. Część tej linii jest udostępniona turystom do zwiedzania. Całość łączyła Aleksandropolis z rzeką Wardar. Długość tego systemu wynosiła ponad 150 kilometrów. Głównymi elementami Linii Metaksasa były obiekty fortyfikacyjne, jak i zapory inżynieryjne. Największym z kompleksu jest Fort Roupel.

Źródło zdjęć: 1

Pozostałości antycznego Dion

1W Grecji znajduje się wiele stanowisk archeologicznych, które chętnie odwiedzane jest przez masowo przybywających turystów. Jednym z takich archeologicznych jest Dion, który stanowi największy tego typu obszar w Grecji. Znajdują się tutaj ruiny różnych antycznych budowli, świątyń oraz teatrów.

Wśród najbardziej interesujących pozostałości po starożytny mieście warto wymienić między innymi: świątynię Demeter, świątynię Izydy, zabytkowe mury, termy rzymskie, bazylikę wczesnochrześcijańską, teatr rzymski, willę Dionizosa oraz teatr hellenistyczny.

Poza murami starożytnego miasta znajdują się liczne pozostałości świątyń. Powstała tutaj świątynia Demeter w VI wieku przed naszą erą uległa zniszczeniu dwa wieku później poprzez pożar. Pozostałości świątyni Izydy znajdują się na podmokłym terenie. W całość wkomponowane są liczne mostki oraz kanały. Dodatkowo bujna zieleń otaczająca te tereny sprawia iż jest to obszar o malowniczym krajobrazie. Zrekonstruowano tutaj teatr hellenistyczny, który niegdyś powstał w IV wieku przed naszą erą. Zabytkiem jest również nieco starszy teatr rzymski, który pochodzi z II wieku naszej ery.

Antyczne miasto otoczone jest murami, które mają kształt prostokąta. Wybudowane zostały z kamiennych bloków. Niegdyś znajdowały się tutaj również baszty. Ważnym zabytkiem są również publiczne toalety, które posiadały sedesy wykonane z marmuru. Z czasów rzymskich podziwiać tutaj można termy rzymskie, które posiadały sauny, baseny, bibliotekę, sale modlitw, sale spotkań oraz sale masażu. Na podłogach kompleksu znajdowały się kamienne mozaiki, które przedstawiały mitologiczne treści.

Źródło zdjęć: 1