Kastoria i inne zabytkowe miasta

1Kastora to zabytkowa miejscowość położona wśród gór w północno ? zachodniej części Grecji. Miasto otaczają Góry Dynarskie, a u jego stóp znajduje się jezioro Kastoria. Miejscowość słynie głównie z wyrobu futer. Jednakże znajduje się tutaj wiele zabytków sakralnych, jak i inne ciekawe miejsca. Wśród kościołach warto tutaj wymienić X ? wieczny kościół świętych Kosmy i Damiana z XII ? wiecznymi freskami wykonanymi w stylu macedońskim, XI ? wieczny kościół Matki Boskiej z XIV ? wiecznymi freskami oraz XV ? wiecznymi malowidłami zewnętrznymi, jak i kościół Agios Stefanos z freskami pochodzącymi z okresu od IX do XII wieku. Ważnym elementem zabudowy sakralnej jest również klasztor Panagia Mavriotissa. Znajduje się on nad jeziorem, a jego wnętrze zdobią XII ? wieczne freski.

Warto tutaj wspomnieć również o miejscowych muzeach: Muzeum Etnograficznym oraz Muzeum Bizantyjskim. Muzeum Bizantyjskie mieści w sobie kilkadziesiąt ikon, z których najstarsza ma ponad 900 lat. Muzeum Etnograficzne zawiera wiele interesujących eksponatów. Znajduje się w starej dzielnicy miasta, a sam budynek, w którym się mieści jest zabytkowy i pochodzi z XVII wieku.

W Grecji znajduje się wiele ciekawych pod względem turystycznym miasteczek, jak Karpenisi, Korinos, czy Trikala. Korinos znajduje się w regionie Macedonii Środkowej, a nad rzeką Pinos w centralnej części Grecji leży  Trikala. Korinos położone jest między Morzem Egejskim, a Masywem Olimpu, co daje wspaniały okoliczny krajobraz.

Źródło zdjęć: 1

Zabytki Mistry

1Mistra to starożytne greckie miasto znajdujące się w paśmie Tajgetu. Niegdyś była to bizantyjska fortyfikacja znajdująca się na półwyspie Peloponez. Dziś miasto jest centrum turystycznym. Znajduje się tutaj wiele zabytków, wśród których warto wymienić między innymi: klasztor Pandanassa, klasztor Perivleptos, klasztor Vrondochion, zamek, pałac Despotów, katedra Mitropolis oraz kościół Agia Sophia.  

Katedra Mitropolis to największy kościół znajdujący się w Mistrze. Powstała w XIII wieku.  Pierwotny wygląd tej budowli przedstawia się jako budynek trzynawowy posiadający sklepienie kolebkowe. Kopuła powstała w XV wieku.  W posadzkę wmurowana jest marmurowa płyta, na której znajduje się dwugłowy orzeł.  W północno ? wschodniej części świątyni znajdują się najstarsze freski. Przedstawiają one sceny z męczeństwa patrona kościoła ? Świętego Dymitra. W południowo ? zachodniej części świątyni znajdują się natomiast późniejsze już malowidła, które przedstawiają sceny z życia Jezusa Chrystusa, jak i Matki Boskiej. W narteksie z kolei znajdują się malowidła przedstawiające sceny związane z Sądem Ostatecznym.

Pałac Despotów jest to dwuskrzydłowa budowla, która ostatecznie powstała w XIV wieku. Jest przykładem rzadkiej bizantyjskiej architektury. W pałacu znajduje się sala tronowa, a otaczający go dziedziniec tętnił niegdyś życiem publicznym. W czasach tureckich znajdował się na dziedzińcu bazar.

Zamek znajduje się na szczycie wzgórza. Góruje nad Górnym Miastem. Powstał w XIII wieku. Za panowania tureckiego oraz bizantyjskiego wprowadzono do jego wyglądu wiele zmian, lecz mimo to zachował swój styl frankoński. Zamek posiada dwa dziedzińce.

Źródło zdjęć: 1

Mistra ? ważny kurort

1Mistra jest to miejscowość znajdująca się na zboczach gór Tajget na półwyspie Peloponez. Jest to starożytne ufortyfikowane miasto bizantyjskie znajdujące się w Grecji. Nieopodal znajduje się Sparta. Obecnie miasto to stanowi ważny ośrodek turystyczny. Znajduje się tutaj wiele zabytków, które wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wśród nich warto wymieni nić: kościoły, klasztory, pałac oraz fortecę.

Miasto powstało na początku XIII wieku. Założyli je Frankowie. Podczas czwartej krucjaty miasto zostało zajęte przez Konstantynopol. Również w XIII wieku książę Achai ? Wilhelm II Villehardouin wybudował tutaj zamek. Następnie miasto zostało oddane w ręce Bizancjum jako okup za księcia Wilhelma II. Później Mistra stała się stolicą despotatu Morei. Miasto zarządzane było przez cesarzy. Za czasów Teodora I Paleologa miasto to stało się potęgą Bizancjum. W XIV oraz w XV wieku Mistra była centrum kulturalnym oraz intelektualnym Bizancjum. Wśród najznakomitszych uczonych przebywających niegdyś w mieście był filozof Gemistos Plethon. W mieście także rozkwitała architektura Bizancjum. Powstały tutaj liczne kościoły z kopułami ozdobione freskami.

Od drugiej połowy XV wieku Mistra znalazła się pod panowaniem tureckim. Na przełomie XVII i XVIII wieku nastąpił kolejny okres rozwoju miasta, ale już pod skrzydłami okupacji weneckiej. Później miasto wróciło w skład Turcji. W XVIII i XIX wieku miasto zostało zniszczone dwa razy przez pożary. Odbudowę miasta rozpoczęto w XX wieku, lecz przerwała ją wojna domowa.

Źródło zdjęć: 1

Wielki Meteor

1Wielki Meteor to najwyżej położony klasztor wśród Meteorów Greckich. Od podłoża do szczytu jest około 250 metrów, a na wierzchołek skały prowadzi ponad 100 stopni. Klasztor założony został w XIV wieku. Obecnie jest to męski klasztor, w którym znajduje się wiele zabytków. Wśród ważniejszych elementów całego kompleksu należy wymienić bibliotekę, kaplice, cerkiew Przemienienia Pańskiego oraz refektarz.

W bibliotece znajduje się kilkaset ręcznie pisanych kodeksów. Mają one duże znaczenie literackie. Ponadto znajdują się tutaj różne dokumenty patriarchów oraz inne pisma, które mają ogromne znaczenie historyczne. Zobaczyć tutaj możemy także późno bizantyjskie ikony oraz szaty haftowane złotem. W bibliotece znajdują się również stare rękodzieła oraz złote encykliki, jak i wiele innych interesujących zabytków.

Główną świątynię stanowi cerkiew Przemienienia Pańskiego. Pochodzi ona z XIV wieku. W późniejszych latach powstało prezbiterium oraz główna część. Jest to najcenniejsza świątynia wśród Meteorów. Początkowo był to niewielki kościół, który rozbudowano w późniejszym czasie. Ostatnia przebudowa przypada tutaj na XVI wiek. W północnej części znajduje się kryta galeria, która biegnie wzdłuż ściany. Świątynia pokryta jest bezcennymi malowidłami. Wystrój dopełniają bogato zdobione pulpity, ikony, jak i rzeźbiony osiemnastowieczny ikonostas. Na uwagę zasługuje także tron biskupi zdobiony masą perłową. Pochodzi on z XVII wieku.

Refektarz pochodzi z XVI wieku i posiada surowe kamienne ściany. Dziś znajduje się tutaj muzeum poświęcone starym przyborom kuchennym oraz zastawom stołowym.

Źródło zdjęć: 1

Monastyr Rusanu

1W krainie Meteorów usytuowanych jest wiele klasztorów prawosławnych pochodzących z epoki średniowiecza. Jednym z nich jest Monastyr Rusanu. Jest to żeński klasztor znajdujący się na wysokiej skale w centrum zespołu klasztornego. Do klasztoru prowadzą kamienne stopnia oraz mostki, które mogą wywołać dreszczyk na skórze, gdyż znajdują się nad przepaścią.

Prawdopodobnie klasztory powstały tutaj w XIII wieku. W XVII wieku stanowiły schronienie dla Greków, którzy uciekali przed Turkami. W XVI wieku znajdowała się tutaj pracownia manuskryptów, która została obrabowana podczas drugiej wojny światowej. W latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono tutaj remont, a następnie budynek oddano zakonnicom.

Klasztor powstał na planie kwadratu. Obecna jego postać pochodzi z XVI wieku. Zabudowania złożone są z trzech poziomów. Najniższy poziom zajmują pomieszczenia gospodarcze oraz pracownie. Piętro wyżej usytuowany jest katolikon, a najwyżej znajdują się pokoje gościnne, cele, jak i pokój przyjęć. Obecny kościół powstał na fundamencie XVI ? wiecznej świątyni w stylu athoskim.

Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego posiada XVI ? wieczne freski, które są znakomitym przykładem późno bizantyjskiej sztuki. Wśród najciekawszych warto wymienić: Sąd Ostateczny oraz Wzniebowzięcie Marii Panny. W katolikosie znajduje się wizerunek strusiego jaja. Związane to jest z jego ciekawą symboliką. Podobnie jak struś z daleka obserwuje swoje jaja do czasu wyklucia się młodych, Bóg czeka aż wierni narodzą się do wiary i pójdą za jego słowem.

Źródło zdjęć: 1

Klasztory wśród meteorów

1Meteory greckie to zabytek architektoniczny, ale i także historyczny. Niegdyś na szczytach piaskowych skał działały 24 klasztory. Obecnie nadal funkcjonuje sześć klasztorów.  Pozostałe zostały opuszczone z powodu braku konserwacji budynków, jak i erozji skał. Inną przyczyną były również nieporozumienia pomiędzy mnichami.

Wśród obecnie działających klasztorów istnieją dwa żeńskie oraz cztery męskie. Należą do nich: klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego, klasztor Świętego Stefana, klasztor Świętej Trójcy, klasztor Przemienienia Pańskiego, czyli Wielki Meteor, klasztor Świętej Barbary oraz klasztor Warłama.

Niegdyś do klasztorów można było dostać się jedynie po linie, co stanowiło bezpieczeństwo dla mnichów. Obecnie istnieją tutaj pomosty oraz schody, które ulepszają komfort zwiedzenia Meteorów.

Podczas zwiedzania klasztorów należy pamiętać o odpowiedniej odzieży. Mężczyźni muszą mieć długie spodnie, a kobiety zakryte ramiona oraz spódnicę zakrywającą kolana.

Meteory stały się również scenerią do wielu filmów, jak ten o przygodach Jamesa Bonda, czy w filmie akcji pod tytułem ?Sky Riders?.

Podczas swojej świetności klasztorni mnisi posiadali bogactwa, jednak nie były one do zdobycia z powodu braku dróg na szczyty skał. Życie klasztorne w tym miejscu zaczęło się już w X wieku, lecz początkowo mnisi zajmowali okoliczne jaskinie oraz pustelnie.  Później ręcznie za pomocą liny wprowadzono na skalne szczyty materiały, gdzie powstały wspaniałe monastyry, które można zobaczyć dziś.

Źródło zdjęć: 1

Meteory greckie

1Meteory greckie to masyw skalny o wysokości dochodzących 540 metrów nad poziomem morza. Skały z piaskowca stały się tutaj miejscem do budowy prawosławnych klasztorów. Meteory znajdują się w północno ? zachodniej części Równiny Tesalskiej. Najbliżej położona jest miejscowość Kalampaka.

Monastyry wybudowane na skałach wymagały siły oraz metody budowania. Wszelkie materiały niezbędne do powstania na szczytach skalnych klasztorów wciągane były ręcznie za pomocą lin. Tak samo wejście na szczyt prowadziło po linie.

W dzisiejszych czasach część z tych monastyrów jest udostępniona turystom. W celu udogodnień turystycznych powstały tutaj schody oraz niezbędne pomosty.

Pierwsze społeczeństwa religijne powstały tutaj w X wieku. Początkowo mnisi zamieszkiwali pustelnie oraz jaskinie. Z miejscem związana jest legenda. Mianowicie święty Atamazy dostał się na szczyt skały na skrzydłach orła i postawił tam pierwszy klasztor. Miało to miejsce w pierwszej połowie XIV wieku podczas wojen Bizancjum z Serbią. Klasztory stanowiły miejsce nie do zdobycia.

Okres świetności monastyrów przypada na panowanie osmańskie w XVI wieku. Wówczas zgromadzono tu wiele skarbów, a mnisi czerpali ogromne zyski z posiadłości ziemskich znajdujących się w okolicznych regionach. W XVIII wieku skończyły się dobre czasy dla prawosławnych klasztorów. Nadszedł początek ich upadku. Przyczyną upadku kompleksu klasztornego były nie tylko kłótnie pomiędzy mnichami, ale i postępująca erozja skał. Zniszczeniu zaczęły ulegać także budynki klasztorne.

Źródło zdjęć: 1

Kraj greckich zakonników

Minolta DSCW Grecji istnieją miejsca poświęcone jedynie mnichom. Mnisi prawosławni zamieszkują Autonomiczną Republikę Góry Athos. Miejscem tym zarządzają mnisi. Granica do tego prawosławnego państewka strzeżona jest przez policję. W miejsce to możemy dostać się jedynie drogą morską, która również jest strzeżona.

Dla tych, którzy chcieliby się tam wybrać na dłuższy okres, nie ma dobrych wieści. Turyści mogą tam przebywać jedynie trzy dni. Jest jednak opcja o ubieganie się o przedłużenie pobytu na kolejne dni. Wymagane są również wizy pobytowe, które w sumie bardzo łatwo i szybko można uzyskać. Wybierając się do Athos należy pamiętać o skromnej odzieży, ponieważ podróże tu mają charakter pielgrzymkowy. Ważną informacją jest fakt, iż nie wolno posiadać żadnego sprzętu fotograficznego. Ciekawostką jest zakaz przebywania kobiet na terenie państewka. Zwierzęta hodowlane również są tylko płci męskiej.

Krótka charakterystyka mnichów sprowadza się do ich odosobnionego życia, które odbywa się niejako w surowych warunkach. Trudnią się oni głównie rolnictwem oraz hodowlą zwierząt. Ogólnie tutaj każdy sobie rzepkę skrobie. Architektura tego miejsca jest zróżnicowana. Z jednej strony są to rozbudowane rezydencje, a z drugiej zabudowania stanowią tylko skromne pustelnie.

Z założeniem klasztorów wiąże się legenda, która mówi, że twórcą pierwszego z nich był Konstantyn Wielki. Nie istnieją jednak żadne dowody potwierdzające na istnienie tu mnichów już w IV wieku. Zorganizowana grupa mnichów pojawiła się tu w IX wieku. Następnie powstała Wielka Ławra. Jej twórcą był Atanazy z Athosu. Wówczas znajdował się tu nieduży dom z celami, jak i oczywiście z kaplicą. Atanazy stworzył również zbiór zasad życia zakonników.

Obecnie życie monastyczne złożone jest ze struktury, na którą składają się jednostki o określonym statusie. Centralny zarząd sprawuje tu Święta Wspólnota, którą tworzy 20 klasztorów.

Źródło zdjęć: 1